Markant blodbøg fældet i J.C. Jacobsens Have | Carlsbergfondet
Til oversigt

Markant blodbøg fældet i J.C. Jacobsens Have

En stor gammel blodbøg er netop fældet i J.C. Jacobsens Have i Carlsberg Byen. Årsagen er, at træet var angrebet af kæmpeporesvamp, som spiste træets rødder og gjorde det ustabilt. Der vil hurtigst muligt blive plantet en ny blodbøg på omtrent samme placering tæt ved Carlsberg Akademi.

En stor blodbøg i J.C. Jacobsens Have i Carlsberg Byen er blevet fældet som følge af, at den var angrebet af kæmpeporesvamp, på latin Meripilus giganteus. Det gjorde blodbøgen, som forud for genåbningen af haven i september 2017 blev kategoriseret som ’bevaringsværdigt risikotræ’, ustabil. Carlsbergfondet, der ejer J.C. Jacobsens Have, har derfor af sikkerhedsmæssige årsager netop fjernet træet.

Blodbøg med kæmpeporesvamp

Træet var angrebet af kæmpeporesvamp, som spiste træets rødder og gjorde det ustabilt.

Træet blev plantet helt tilbage i 1850'erne, hvor J. C. Jacobsen var i gang med at anlægge haven. Før fældningen var træet det markant største i haven.

Træets problemer blev opdaget i 2017, hvor stammens nordside blev konstateret angrebet af svampen. Der blev dengang også fundet rester af svampen tre andre steder. I august i år blev der foretaget sikkerhedsbeskæring og kronesikring af blodbøgen, som bestod i en reduktion af de løvbærende grene. Beskæringens formål var at mindske både vægtbelastning og vindbelastning på hovedgrenene med indgroet bark og således minimere risikoen for, at de faldt af.

Se flere fotos på vores Instagram profil

Personskade skal undgås

Allerede i september blev der imidlertid konstateret en forværring af angrebet, da der blev set mange frugtlegemer af kæmpeporesvamp ved træets rod. Carlsbergfondet har indhentet en ekspertvurdering af træets tilstand fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, der fører årlige tilsyn med alle havens træer. Den vurderer, at antallet og placeringen af frugtlegemerne på alle sider af træet er stærkt bekymrende.

For at forhindre alvorlige skader, hvis træer faldt, blev det altså besluttet at fælde træet og fræse roden væk. Dette først og fremmest for at undgå personskader, men træet kunne også ved et fald forvolde væsentlige skader på havens øvrige bevaringsværdige træer.

Om træerne i J.C. Jacobsens Have

Blodbøg bliver fældet

Før fældningen var træet det markant største i haven. Det tog 3-4 mand en lille uge at fælde træet.

Træerne i J.C. Jacobsens Have undergår årligt minimum to eksperteftersyn, og der aflægges rapport om risikotræer og risikable forhold til Carlsbergfondet. Når blodbøgen i første omgang blev forsøgt bevaret trods svampeangrebet, skyldes det træets store kvaliteter ift. størrelse, alder og kulturhistorisk værdi.

Så snart det er muligt vil der blive plantet en ny blodbøg tæt på, hvor den gamle havde sin plads.

Læs mere om J.C. Jacobsens Have 

Til oversigt