Meddelelse til Carlsbergfondets bevillingshavere | Carlsbergfondet
Til oversigt

Meddelelse til Carlsbergfondets bevillingshavere

På grund af Corona-krisen godkender Carlsbergfondet generelt anmodninger om forlængelse af bevillingsperioden og udskydelse afrapporteringsfrister, der er gjort nødvendige af COVID-19. Se nedenstående meddelelse fra Carlsbergfondets formand, professor Flemming Besenbacher.

Carlsbergfondet er klar over, at mange forskere og forskningsprojekter er påvirkede af COVID-19-krisen og nedlukningen af samfundet.

Som et agilt fond bestræber vi os på at være fleksible og imødekommende under disse ekstraordinære omstændigheder.

Vi vil generelt godkende anmodninger om forlængelse af bevillingsperioden, udskydelse af afrapporteringsfrister og omposteringer mellem de enkelte budgetposter inden for det samlede bevilgede beløb og uden direkte økonomisk kompensation. 

Sekretariatet skal orienteres om disse ønsker til forlængelser, udskydelse og omposteringer.

Vi behandler andre former for forespørgsler relateret til COVID-19 på individuel basis.

I disse tilfælde bedes I sende en detaljeret motivation for anmodningen til Jasmina Milenkovic: jm@carlsbergfoundation.dk.

Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for CarlsbergfondetTil oversigt