Meningen med velfaerdsstaten | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny bog: Da velfærdsstaten blev til

Bladtegner Herluf Jensenius’ (1888-1966) tegning af Viggo Kampmann, der som Mephistopheles byder velkommen i porten til velfærdsstaten (fra Blæksprutten 1956).

Carlsbergfondets Semper Ardens-forsker, professor, dr.phil. Lasse Horne Kjældgaard, er forfatter til en ny bog om dengang, da velfærdsstaten blev udtænkt af tidens politiske pionerer, forfattere, kunstnere og intellektuelle. Ideen til bogen blev oprindelig skabt i forbindelse med Lasse Horne Kjældgaards postdoc-projekt ”Velfærdsstatens kulturelle poetik” støttet af Carlsbergfondet.

Ville danske politikere i dag overhovedet kunne formulere idéerne til velfærdsstaten? Eller var politikerne simpelthen klogere og mere visionære i gamle dage? Sådan spørges der polemisk på bagsiden af Lasse Horne Kjældgaards nye bog Meningen med velfærdsstaten. Da litteraturen tog ordet - og politikerne lyttede.

Bogen tager afsæt i 1950’erne, da ordet velfærdsstat kom ind i det danske politiske sprog. Dengang var der ingen, der rigtig vidste, hvad det betød. Men der var mange, der havde lyst til at diskutere det. Derfor diskuterede velfærdsstatens politiske pionérer ikke bare med hinanden, men i lige så høj grad med forfattere, kunstnere og intellektuelle.

”Det er overraskende, hvor bevidst og klart udtalt ønsket om en dialog med forfatterne har været fra politisk side. Toppolitikere som Olof Palme og Viggo Kampmann beder direkte om hjælp og indbyder forfatterne til dialog – og forfatterne svarer igen og bidrager, også begrebsligt, til at formulere meningen med velfærdsstaten,” siger Lasse Horne Kjældgaard.

Om udgivelsen siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher: 

”Lasse Horne Kjældgaards nye bog er et vigtigt studie i, hvordan litteratur og debat mellem kunstnere og intellektuelle var med til at kvalificere en af de vigtigste institutioner i Danmark nogensinde, nemlig velfærdsstaten. Lasse Kjældgaards forskning i emnet tog sin begyndelse med et postdocstipendium bevilget af Carlsbergfondet tilbage i 2006 på et afgørende tidspunkt i hans karriere i overgangen fra ph.d. til postdoc. Det er glædeligt, at vi nu har en fået interessant og læseværdig bog, der er baseret på Lasse Kjældgaards doktorafhandling. Bogen minder os om, at det er vigtigt, også for politikere, at inddrage og lytte til humanister, kunstnere og intellektuelle. Vi har også i fremtiden brug for, at dannede borgere deltager i diskussioner om, hvordan samfundet bedst indrettes.”

Hvorfor forstummede debatten om velfærdsstaten?

Carlsbergfondets Semper Ardens-forsker, professor, dr.phil. Lasse Horne Kjældgaard skildrer i Meningen med velfærdsstaten. Da litteraturen tog ordet - og politikerne lyttede debatten om velfærdsstaten, dengang den blev udtænkt af tidens politiske pionerer, forfattere, kunstnere og intellektuelle.

Bogen skildrer denne kulturdebat, som var en helt enestående dialog mellem politikere og forfattere. Debatten var således i vid udstrækning en kulturdebat, og ikke mindst litteraturen havde gode muligheder for at bidrage.

Bogen rummer læsninger af en række vigtige kunstneriske bidrag til dialogen mellem politik og litteratur af bl.a. Villy Sørensen, Klaus Rifbjerg, Erik Knudsen, Anders Bodelsen og Henrik Stangerup. Deres litterære forestillinger om velfærdsstaten kaster interessante perspektiver på vores samtid.

Lasse Horne Kjældgaards analyser peger også hen mod spørgsmålet om, hvorfor velfærdsstatsdebatten forstummede.

”I dag drejer den politiske debat sig ikke længere så meget om målet med velfærdsstaten, men om hvordan vi bevarer den. Måske endda så meget, at vi helt har glemt at reflektere over, hvad meningen med velfærdsstaten egentlig er. Velfærdsstaten er gået fra at være et middel til at være et mål i sig selv – og det omsving udgør en vigtig baggrund for at forstå den politiske og kulturelle situation i dag”, siger Lasse Horne Kjældgaard.

Lasse Horne Kjældgaard arbejder i dag på Carlsbergfondets Semper Ardens-forskningsprojekt Digitale Hovedstrømninger.

Læs mere om projektet (in English)

Læs mere om Meningen med velfærdsstaten. Da litteraturen tog ordet - og politikerne lyttede på GyldendalTil oversigt