Til oversigt

Michael Bang Petersen tildeles Forsknings-kommunikationsprisen 2022

Professor på Aarhus Universitet Michael Bang Petersen modtager årets Forskningskommunikationspris. Foto: Mia Ulvgraven

Professor på Aarhus Universitet Michael Bang Petersen modtager årets Forskningskommunikationspris for sin løbende formidling af resultaterne fra HOPE-projektet, der som konsekvens af Covid-19-krisen akut blev igangsat i marts 2020 med støtte fra Carlsbergfondet.

Prisen overrækkes til Michael Bang Petersen af uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen ved et arrangement i Mogens Dahl Koncertsal i dag.

Det er 19. gang, at Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler Forskningskommunikationsprisen til en forsker, der har gjort en særlig indsats for at kommunikere sin forskning til en bredere offentlighed. Med prisen følger 200.000 kroner.

Læs mere om Forskningskommunikationsprisen 2022

Skabte ro og klædte regeringen på

Michael Bang Petersens forskning er tværdisciplinær, hvor han navigerer i krydsfeltet mellem statskundskab, psykologi og biologi. Foto: Ida Marie Jensen.

Forskningskommunikationsprisen uddeles efter indstilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, der har lagt en vurdering fra et ekspertpanel på Videnskab.dk til grund for deres indstilling. Ekspertpanelet udtaler blandt andet om Michael Bang Petersen:

”Gennem det seneste år er Michael Bang Petersen sprunget ud som ny, funklende stjerne på scenen for forskningsformidling. På et tidspunkt hvor coronapandemien skabte uro, utryghed og frygt i befolkningen, var han med til at skabe ro og forståelse for den storm, der blæste gennem samfundet.

Med afsæt i sin forskning har han fremhævet væsentligheden af tillid og god kommunikation, hvis krisehåndteringen skulle lykkes, og han har selv optrådt som eksponent for begge dele. Han har klædt politikere og myndigheder på til at træffe bedre beslutninger gennem formidlingen af data om befolkningens adfærd og holdninger fra HOPE-projektet, som han leder.

Over for den brede befolkning har han været med til at skabe forståelse for de nødvendige coronatiltag og vores reaktioner på dem. Både udmattelsen vi blev ramt af under nedlukningerne, vreden over dem, den bekymrede skepsis over for de hurtigt udviklede vacciner, og alle de konflikter det hele var anledning til.”

Har produceret mere end 100 rapporter om danskerne adfærd

I begrundelsen for indstillingen af Michael Bang Petersen til Forskningskommunikationsprisen 2022 udtaler formandsgruppen i Danmarks Frie Forskningsfond blandt andet:

”Michael Bang Petersen har selv spillet en udpræget aktiv rolle i formidlingen af sin forskning. Ifølge Infomedia har han optrådt i 4509 artikler siden 11. marts 2020. Ud over interviews i dagblade og på TV har han aktivt brugt Twitter til at formidle til mere end 18.000 følgere. Han har desuden optrådt i en lang række udenlandske medier.

Michael Bang Petersens kommunikation under coronakrisen har dog ikke blot været borgerrettet: Ugentligt siden marts 2020 har HOPE-projektet indsendt rapporter til den danske regering og de danske sundhedsmyndigheder. Alt i alt er der produceret over 100 rapporter med overblik over danskernes holdninger og adfærd her og nu; en imponerede bedrift til gavn for os alle.”

Prisen tildeles for andet år i træk forskning støttet af Carlsbergfondet

Det er andet år i træk, at Forskningskommunikationsprisen går til en forsker, der modtog en særlig forskningsbevilling fra Carlsbergfondet som følge af coronakrisens indtog i marts 2020. Sidste års modtager af prisen var professor på Roskilde Universitet Lone Simonsen for sin formidling om pandemier, herunder formidling af resultater fra Semper Ardens-projektet ”Matematiske pandemimodeller”.

Læs nyhed 'Lone Simonsen modtager Forsknings-kommunikationsprisen 2021' (29.04.2021)Til oversigt