Middelalderarkiv opdateret med 247 nye udgivelser | Carlsbergfondet
Til oversigt

Middelalderarkiv opdateret med 247 nye udgivelser

Det store danske arkiv over middelalderlige diplomer Diplomatarium Danicum er blevet opdateret med 247 nye udgivelser. Diplomatarium Danicum er et kildekorpus af afgørende betydning for historisk og filologisk middelalderforskning i Danmark. Digitaliseringen er finansieret af Carlsbergfondet.

Den nye opdatering dækker udgivelser, der stammer dels fra Maribo klosters og Århus bispestols arkiver, dels fra lægen og historikeren Cornelius Hamsfort d. Yngres (1546-1627) såkaldte Chronologia rerum Danicarum. Cornelius Hamsforts egenhændige notitser er gået tabt, men blev forinden afskrevet af en anden renæssancelærd, Stephanus Johannis Stephanius (1599-1650). Enken efter Stephanius solgte hans bibliotek til dronning Kristina af Sverige, men af uransagelige årsager endte biblioteket hos den svenske gesandt Magnus Gabriel de la Gardie. Størsteparten af biblioteket befinder sig i dag i Uppsala.

Udkommet er også breve på dansk, nedertysk og latin, typisk vedrørende fast ejendom krigen mellem kong Erik på den ene side og hansestæderne og holstenerne på den anden side i slutningen af 1420’erne. Et af disse dokumenter er en lang beretning af Nicolaus Stok, der af den romerske kong Sigismund var blevet udpeget til at mægle i striden. Nicolaus Stok, der beretter om sine mæglingsforsøg mellem 20. oktober 1427 og 17. april 1428, nåede at rejse mellem Lübeck, Reinfeld, Slesvig, Flensborg, Rendsborg, Roskilde og København inden han til sidst måtte drage hjem med uforrettet sag.

Om Diplomatarium Danicum

Diplomatarium Danicums kildekorpus er af afgørende betydning for historisk og filologisk middelalderforskning i Danmark og vore nabolande. Diplomatarium Danicum har siden 1932 samlet og publiceret alle middelalderlige, danske diplomer, dvs. retsstiftende tekster såsom pantebreve, fredstraktater, domme etc. fra perioden 789-1450.

Frem til år 2000 udkom Diplomatarium Danicum på tryk, og i alt 35 bind er udgivet, hvortil kommer 35 bind af oversættelsesrækken Danmarks Riges Breve.

De trykte bind, som er udgivet kronologisk, indeholder ca. 15.000 diplomer. Som for alt historisk kildemateriale gælder det, at jo længere frem i tid vi kommer, jo større er det bevarede materiale.

Siden 2002 er diplomerne fra år 1401 og frem udkommet på diplomatarium.dk – stadig i deres originale sprogdragt (ofte latin, gammeldansk og middelnedertysk) og stadig ledsaget af oversættelser til moderne dansk.

Gå til Diplomatarium Danicum
Til oversigt