Til oversigt

Millionbevilling til enestående udgravning af Cæsars Forum i Rom

Carlsbergfondet giver godt 11 millioner kroner til et unikt 3-årigt arkæologisk udgravningsprojekt på Cæsars Forum i Rom. Udgravningen, der forventes indledt i efteråret 2017, er et samarbejde mellem Det Danske Institut i Rom og Roms kommunes antikvæsen Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

En helt enestående arkæologiske udgravning vil i nærmeste fremtid blive gennemført i et af Italiens vigtigste arkæologiske monumenter Cæsars Forum, som er Roms tidligste kejserforum. Udgravningen forankres i Det Danske Institut i Rom og gennemføres med støtte fra Carlsbergfondet, der foreløbig har givet godt 11 millioner kroner til projektet.

- Det er med stor glæde, at Carlsbergfondet går ind i udgravningen af et af de væsentligste antikke arkæologiske sites i Rom. Udgravningen vil over de kommende år bidrage med vigtig ny indsigt inden for den klassiske arkæologi og er helt enestående ved, at den gennemføres under dansk ledelse i samarbejde med de italienske myndigheder. Projektet trækker tråde helt tilbage til fondets stifter og hans søn, I.C. og Carl Jacobsen, som begge havde stor interesse i – og finansierede – arkæologi og romersk arkæologi i særdeleshed, siger formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher.

Det er yderst sjældent, at udenlandske forskningsinstitutioner inviteres til forskningssamarbejde på et arkæologisk område af så central national italiensk betydning. At det alligevel er blevet muligt er udtryk for en stor officiel italiensk erkendelse af både dansk arkæologis høje internationale niveau samt Det Danske Institut i Roms videnskabelige position og faglige troværdighed.

Kilde til andre kejserkomplekser

Udgravningen vil foregå i den nordøstlige del af Cæsars Forum, der er en afgørende kilde til viden om det senere romerske imperium. Blandt andet vil udgravningen inkludere de arkitektoniske forløb, der udgør sammenløbet mellem Trajans, Augustus' og Nervas fora. Disse er afgørende kilder til forståelsen af de romerske kejserfora, der ligger uafdækket under Mussolinis Via Fori dei Imperiali, som gennemskærer kejserforaene. Ved brug af de nyeste teknikker inden for arkæologiske såvel som naturvidenskabelige metoder vil den nye udgravning på Cæsars Forum kunne øge forståelsen af områdets øvrige og tidligere udgravede komplekser.

Direktør ved Det Danske Institut i Rom, Marianne Pade, udtaler:

- Det Danske Institut får nu en unik mulighed for at gennemføre en ambitiøs forskningssatsning. Satsningen vil være det foreløbige højdepunkt i de seneste års intensivering af museale og forskningsmæssige samarbejder mellem Danmark og Italien, hvori Det Danske Institut allerede varetager en central og aktiv rolle. Det Danske Institut i Rom har en lang tradition for arkæologisk forsknings- og feltarbejde i og omkring Rom, som er udmundet i adskillige monografier, der indtager en central rolle i den førende internationale arkæologiske forskningslitteratur.

Et større dansk forskningshold vil indgå i projektet under ledelse af arkæolog, ph.d. Jan Kindberg Jacobsen. Projektet er videnskabeligt forankret ved Urban Network Evolutions (UrbNet) på Aarhus Universitet. UrbNet er finansieret Danmarks Grundforskningsfond og ledes af prof. Rubina Raja. 

Udgravningen af Cæsars Forum forventes indledt i efteråret 2017, og forskningsresultaterne vil blive publiceret løbende i såvel videnskabelige tidsskrifter som i Det Danske Instituts tidsskriftserie Analecta Romana Instituti Danici Supplementa.Til oversigt