Mobildata ind i kampen mod corona-virus | Carlsbergfondet
Til oversigt

Mobildata ind i kampen mod corona-virus

En ny oversigtsartikel publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science Advances gennemgår, hvordan teledata kan bruges til at forstå og handle imod corona-virus og spredning af COVID-19. Medforfatter på artiklen er professor ved DTU Compute Sune Lehmann, der er en del af det 25-millioner kroner store HOPE-projekt finansieret af Carlsbergfondet til forskning i befolkningens adfærd under corona-krisen.

I artiklen skitserer et stort team af forskere de mange måder, hvorpå forskellige typer mobiltelefondata kan bidrage til at bremse spredningen af ​​COVID-19-pandemien. Artiklen er således et forsøg på at samle den forhåndenværende viden om, hvordan teledata kan indsættes i kampen mod en pandemi både aktuelt og i fremtiden. Formålet med artiklen er også at skabe et grundlag for at udarbejde standarder for en fælles brug af teledata på tværs af lande verden over.

Hvilke mobildata kan bruges - og hvordan?

Forskerne fastslår, at der er mange måder, hvorpå teledata kan bruges gennem en epidemis faser. Dels kan de indgå som del af de epidemiologiske modeller, og dels kan de benyttes som et redskab til at observere befolkningers adfærd på et overordnet niveau, så privatlivet respekteres.

Konkret undersøger forskerne, hvordan forskellige typer af mobildata kan målrettes og benyttes imod pandemier. Artiklen identificerer de vigtigste årsager til, at dette ikke er sket i en bredere skala under COVID-19-pandemien og giver anbefalinger til, hvordan man kan få mobiltelefondata til at virke mod virusser fremover.

Læs artiklen “Mobile phone data for informing public health actions across the COVID-19 pandemic life cycle” 

Følg løbende med i updates

Sune Lehmann og hans kolleger undersøger også som en del af HOPE-projektet, hvordan befolkningen bruger deres tid. Det sker bl.a. ved hjælp af et kort, der leverer en såkaldt ’population landscape visualization’. Desuden ønsker forskerne at forstå, hvordan forholdene ændrer sig over tid, og de vil derfor sammenligne nuværende forhold med forholdene før lock down.

Se kortet 'population landscape' og læs mere 

Forskerne leverer også data for, hvad der sker i konkrete byer og områder. Under nedlukningen har folk flyttet sig rundt i Danmark. Nogle områder er blevet mindre befolket, andre mere. Ved at se på ændringen i befolkningsstørrelser på tværs af byer, kan man se, hvor antallet af beboere er steget under nedlukningen og vice versa.

Se kort over ændringer i konkrete byer og områder

Updates lægges løbende ud og kan følges fra denne hovedside

Læs mere om HOPE-projektet
Til oversigt