Nature: Global opvarmning giver flere plantearter på verdens bjergtinder | Carlsbergfondet
Til oversigt

Nature: Global opvarmning giver flere plantearter på verdens bjergtinder

Flere forskere med bevillinger fra Carlsbergfondet konstaterer i dag i Nature, at antallet af plantearter på 302 europæiske bjergtinder er steget betydeligt de sidste halvandet hundrede år som følge af den globale opvarmning. Forskerne peger endvidere på, at antallet ser ud til fortsat at være stigende.

Artiklens førsteforfatter, postdoc Manuel Steinbauer, har på baggrund af en postdocbevilling fra Carlsbergfondet analyseret store mængder data og således spillet en primær rolle i studiet. Steinbauer, der i dag er professor på Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, har udført arbejdet under ledelse af Semper Ardens-forsker Jens-Christian Svenning på Aarhus Universitet, hvor lektor Signe Normand, der endvidere har bevilling fra Carlsbergfondet og er medforfatter på studiet, også holder til.

På toppen af Piz Linard i de schweiziske alper (3.410 meter over havets overflade) kunne forskerne identificere 16 plantearter, hvor der i 1835 kun blev fundet ét eksemplar af én art: fjeldarve-arten Androsace alpina. Blandt de nye arter er flere, som for 100 år siden aldrig blev observeret i så store højder. Foto: Hansueli Rhyner, SLF, Schweiz

Artiklen peger på, at udviklingen i antallet af plantearter med sikkerhed kan kobles til temperaturstigning. På ti år fra 1957-66 steg antallet af arter på hver af de 302 undersøgte bjergtoppe med gennemsnitlig 1,1 art. Siden - fra 2007-2016 - flyttede gennemsnitligt 5,5 nye arter op på hver af bjergtoppene.

Planter i konkurrence

Dermed er det dokumenteret, at plantelivet forsøger at holde trit med konsekvenserne af menneskets accelererende påvirkning af hele Jordens system. Studiet får dog endnu ikke forskerne til at slå alarm. For det accelererende antal nye plantearter på tinderne har endnu ikke fortrængt nogle af de arter, der hidtil har groet der deroppe. Udviklingen tyder imidlertid på, at det vil ske i fremtiden.

”Nogle af de arter, som gennem årtusinder har tilpasset sig de kolde og klippefyldte forhold på bjergtinderne, vil sandsynligvis forsvinde på lang sigt. De har ingen andre steder at flytte hen, og de kan ikke udvikle sig hurtigt nok til at kunne konkurrere med indflytterne, som er højere og har større specifikt bladareal,” forklarer Manuel Steinbauer på Aarhus Universitets hjemmeside.

Selv om det således er sandsynligt, at højt specialiserede arter på bjergtinderne i fremtiden vil blive udkonkurreret, er det ikke sikkert, at det vil ske. Som Manuel Steinbauer udtrykker det:

”De arter, der flytter opad, kommer ofte fra græsarealer over trælinjen. Men de kan ikke klare sig alle vegne, så det er ikke sikkert, at de truer alle de eksisterende arter deroppe. De lokale jordbundsforhold og mikroklimaer spiller også en rolle.”

Læs mere hos Aarhus Universitet

Læs artiklen hos Nature (kræver login)
Til oversigt