Nedbryd kønsbarriererne i dansk forskning | Carlsbergfondet
Til oversigt

Kronik: Nedbryd kønsbarriererne i dansk forskning

Der er behov for en fornyet indsats for at fremme andelen af kvinder på de danske universiteter, og både universiteterne, politikere og fonde bør engagere sig aktivt og i fællesskab få sat skub i udviklingen. Sådan lyder det fra Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher, i en kronik i dagens Berlingske.

På trods af mange års diskussion og fokus på området er der i dag kun 23 pct. kvindelige professorer på danske universiteter. Det er heldigvis en positiv stigning fra kun 13 pct. i 2008, men kvinder er fortsat underrepræsenteret blandt adjunkter og lektorer med hhv. 40-41 pct. og 34 pct. i 2018. Og desværre har man stort set ikke set en ændring i disse andele de seneste år. Det er problematisk, dels fordi man ikke udnytter talentmassens fulde potentiale, dels fordi stagnationen i andelen af kvindelige adjunkter og lektorer betyder, at den ellers positive udvikling på professorniveau risikerer at gå i stå, da professorer typisk rekrutteres fra lektorniveauet.

Som en del af Carlsbergfondets nuværende strategi ønsker fondet aktivt at medvirke til at øge andelen af kvinder i dansk forskning. På sigt er ønsket at opnå en kvalificeret lige kønsfordeling blandt fondets bevillingshavere. En forudsætning herfor er flere højtkvalificerede ansøgninger fra dygtige kvindelige forskere. Det er derfor væsentligt at blive klogere på, hvad årsagen mere præcist er til frafaldet af kvinder på den danske forskningsverdens karrierestige.                       

Stort antal kvinder oplever karrierehindringer

En nylig gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt Carlsbergfondets bevillingsmodtagere og ledende aktører i den danske forskningsverden har bl.a. haft til formål at identificere karrierebarrierer for kvindelige forskere. Ikke færre end 90 pct. af undersøgelsens adspurgte kvindelige forskere viste sig at have oplevet karrierehindringer grundet deres køn.  

Carlsbergfondet vil på den baggrund iværksætte en række nye tiltag, der supplerer sidste års beslutning fra fondets bestyrelse om at fjerne den finansielle udfordring for karrieremulighederne for kvindelige forskere, som kan opstå ifm. graviditet og barsel. Bl.a. vil fondet i vurderingen af forskningsansøgninger tage højde for en række kvantitative og kvalitative forhold samt medvirke til at synliggøre flere kvindelige rollemodeller på universiteterne.

Læs hele kronikken i Berlingske (kræver login)

Læs nyhed: Carlsbergfondet fjerner kønsbarriere for forskere ved at dække barselsudgifter (26.08.2019)

Læs Carlsbergfondets strategi 2019-2023Til oversigt