Til oversigt

Ny bog: Networking er iværksætterens vigtigste redskab til succes

Networking er selve kernen i entreprenørskab. Det argumenterer en ny bog om dynamikker inden for iværksætteri for. Bogen er skrevet med støtte fra Carlsbergfondet og udgivet på Oxford University Press.

Det er almindelig anerkendt, at netværk spiller en rolle i entreprenørskab. Ja faktisk er der udbredt enighed om, at det kan være vigtigere for entreprenører, hvem de kender, end hvad de ved. 

Nu går en ny bog Entrepreneurship as Networking: Mechanisms, Dynamics, Practices, and Strategies skridtet videre og argumenterer for, at det at netværke - networking – er selve kernen i entreprenørskab. Hermed bliver netværkshandlinger selve omdrejningspunktet i det at bedrive iværksætteri. 

Bogen, der er udkommet på Oxford University Press og bl.a. har den danske professor ved Syddansk Universitet Kim Klyver som forfatter, beskriver de dynamikker, mekanismer og praksisser, som karakteriserer entreprenørskab. Disse analyseres i et nyt socialt og interaktivt perspektiv, der har blik for entreprenørers interaktion med deres omgivelser. Således bygger bogen bro mellem de mange forskellige perspektiver og skaber for første gang et overblik over de essentielle sammenhænge imellem iværksættere, deres netværk og deres præstationer. 

”På et helt overordnet plan vil vi med bogen gerne vise, hvordan netværksstruktur og netværkshandling i et dynamisk samspil hjælper entreprenører med at opdage, skabe og udvikle forretningsmuligheder, mobilisere nødvendige ressourcer og skabe legitimitet i deres stræben efter at starte, udvikle og drive deres virksomhed,” siger Kim Klyver, der i 2017 modtog et Semper Ardens Fellowships within the Humanities and Social Sciences fra Carlsbergfondet til at skrive bogen.

Unikke individer – men ikke nogen ensom Lucky Luke

Entrepreneurship as Networking: Mechanisms, Dynamics, Practices, and Strategies.

Bogen illustrerer, at entreprenører i de fleste situationer nyder godt af store netværk, som samtidig består af kombinationer af stærke og svage relationer. Disse netværksstrukturer skabes ved kontinuerlige netværkshandlinger, som grundlæggende kan opdeles i, at man 1) skaber nye kontakter, 2) ændrer eksisterende kontakter eller 3) afvikler eksisterende kontakter. 

”Jeg har altid været fascineret af entreprenører som de mennesker, de er. De er handlingsorienterede, risikovillige, dygtige – med andre ord vigtige rollemodeller i vores samfund. Men selvom de er unikke og særegne individer, er en entreprenør jo ikke nogen ensom Lucky Luke. De er meget afhængige af deres omgivelser og samspil hermed. Lige præcis det har jeg interesseret mig for i 20 år. Men trods det, at forskningsfeltet internationalt er vokset gevaldigt de senere år, syntes jeg stadig, at der manglede et samlet, helhedsorienteret værk, som beskriver de dynamikker, der gør sig gældende for entreprenører. Og som kan bidrage til at forklare deres evne til at få succes eller det modsatte,” forklarer Kim Klyver videre. 

Små og nye entreprenører har brug for stærkt netværk

Bogen gennemgår den store mængde litteratur, der eksisterer om iværksætteres netværk. Den bygger på de tre forfattere Tom Elfrings, Kim Klyvers og Elco van Burgs mangeårige erfaring fra feltet og trækker på både deres egne og andres konceptuelle og empiriske bidrag til feltet gennem årtier.

”Det er vigtigt at forstå dynamikkerne bag entreprenørskab, fordi entreprenører konkurrerer på markeder med mange veletablerede virksomheder, hvor de også udfordres af både at være nye og små. Det gør det ekstraordinært vanskeligt at skaffe finansiering, kunder og i det hele taget at komme succesfuldt ind på nye markeder. De bruger derfor sociale relationer og netværk som nødvendig løftestang for adgang til kunder og markedet, ressourcer, hjælp etc. De omgår - om man vil - de almindelige markedsmekanismer,” siger Kim Klyver.  

Bogen giver også praktiske anvisninger på, hvordan entreprenører kan anvende forskellige netværksstile, netværksstrategier og netværkshandlinger i interaktion med deres omgivelser. Hermed kan de hjælpes til at forstå forudsætninger og betingelserne for effektiv networking, hvilket kan gøre dem bedre i stand til at nå deres mål via deres relationer.

På længere sigt leverer bogen et fundament for mere fremtidig forskning, der kan forbedre iværksætteres netværksaktiviteter fremadrettet. 

Læs mere om bogen hos Oxford University Press 

Læs mere om Kim Klyvers forskningsprojekt støttet af Carlsbergfondet

Podcast med Kim Klyver - Netværkets mørkesiderTil oversigt