Nu skal digital dannelse på skoleskemaet | Carlsbergfondet
Til oversigt

Nu skal digital dannelse på skoleskemaet

Carlsbergfondets Semper Ardens-forsker Vincent F. Hendricks står sammen med didaktisk leder af projektet Digital (Ud)Dannelse Camilla Mehlsen bag et nyt forskningsbaseret undervisningsmateriale til folkeskolens ældste klasser og de gymnasiale uddannelser. Materialet skal være med til at uddanne børn og unge til et liv med digital påvirkning af identitet og sociale normer.

Børn og unge benytter i stigende grad sociale medier. At agere fornuftigt i digitale universer kræver imidlertid, at børnene klædes ordentligt på og har indsigt i alt fra fake news og misinformation til digital mobning, gruppepres og regler for billeddeling.

Et nyt undervisningsmateriale i form af bogen LIKE skal nu bringe digital dannelse på skoleskemaet. Materialet, der udkom i går, er redigeret af didaktisk leder af projektet Digital (Ud)Dannelse Camilla Mehlsen og professor Vincent F. Hendricks fra Center for Information og Boblestudier, som er støttet af Carlsbergfondet med en Semper Ardens-bevilling.

Ifølge Vincent F. Hendricks skal materialet bidrage til at fostre myndige og autonome individer, som bruger fornuften og kritisk forholder sig til sig selv, fællesskabet og samfundet.

”Digital myndighed og dømmekraft er derfor et væsentligt mål for digital uddannelse, og for projektet,” siger han.

Testet blandt lærere og elever

LIKE retter sig mod fag som dansk, sprogfagene, samfundsfag, historie, psykologi, filosofi og matematik. Bogen kan bruges i enkeltfaglige og tværfaglige undervisningsforløb på ungdomsuddannelserne og i grundskolens udskoling.

Undervisningsmaterialet er udviklet og testet i samarbejde med lærere og elever i gymnasiet og i folkeskolens ældste klasser, der har arbejdet med bogens forskellige emner, for eksempel deling af intime billeder, digitale forstyrrelser, opmærksomhedsøkonomi, clickbaits og polarisering.

Projektet Digital (Ud)Dannelse for Unge (D.U.D.E) er finansieret af TrygFonden og har til huse på Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved Københavns Universitet. CIBS er finansieret af Carlsbergfondet og Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet.

Bogen LIKE kan rekvireres på projektets hjemmeside, hvor man kan finde mere information, vejledninger, bogen online og eksempelvis også teste sin viden om fake news og misinformation på nettet.

Gå til Digital (Ud)dannelse for Unge
Til oversigt