Nye kapitler føjes til fortællingen om Gajus Julius Cæsar | Carlsbergfondet
Til oversigt

Nye kapitler føjes til fortællingen om Gajus Julius Cæsar

Illustrationen forestiller Cæsar afbilledet på et litografi fra Thorvaldsens Museum, hvilket illustrerer hans fortsatte centrale rolle i f.eks. dansk 1800talskultur, hvor Cæsar også dukker op i værker af bl.a. Søren Kierkegaard og H.C. Andersen.

Det er 26 år siden, at Peter Ørsteds ’Cæsar. Politik og moral i det romerske imperium’ udkom. Siden er der ikke udgivet større danske Cæsar-værker, men den berømte og berygtede forfatter, general og politiker har fortsat en stærk fascinationskraft. En ny velillustreret antologi ’Cæsar - manden og myten’ føjer nu nye kapitler til fortællingen om Cæsar.

Gajus Julius Cæsar var en af historiens helt store personligheder. Ikke bare skabte han grobunden for det kejserlige Romerrige. Han var også en genial feltherre, der trods sine grusomheder på slagmarken i Gallien blev berømt for at vise nåde. Desuden var han en mester i selviscenesættelse og kendt for sine one-liners, som for eksempel ’Jeg kom, jeg så, jeg sejrede’ og ’terningerne er kastet’.

Cæsars person og historie har både inspireret adskillige mere eller mindre fantasifulde fremstillinger og forårsaget forskeres hovedbrud i årtusinder. Nu føjer en dugfrisk dansksproget antologi fra Aarhus Universitetsforlag med titlen Cæsar - manden og myten yderligere lag til fortællingen. Bogen er redigeret af postdoc, ph.d. ved Aarhus Universitet og Det Danske Institut i Rom Trine Arlund Hass, som forsker i Cæsars danske reception, og postdoc, ph.d. Sine Grove Saxkjær, der er en del af de igangværende dansk-italienske udgravninger på Cæsars Forum i Rom.

Evigt aktuel som kulturel reference

Cæsar er evigt aktuelt, hvorfor bogen følger ham op igennem europæisk historie - fra senantikken til middelalderen, renæssancen og moderne tid.

I bogen præsenterer en vifte af danske eksperter den nyeste forskning om Cæsar og eftertidens fortolkning af ham. Eksperterne er både klassiske filologer, klassiske arkæologer, antikhistorikere og en middelalderhistoriker, der leverer forskningsformidling på højeste niveau med en tværfaglig tilgang til emnet.

”Cæsar er evigt aktuel, og vores nye bog Cæsar - manden og myten bidrager med et nyt og opdateret syn på ham. Cæsar bliver ved med at dukke op som kulturel reference, for eksempel som sammenligningsgrundlag for moderne lederskikkelser. Og han må stadig betragtes som en væsentlig faktor i den generelle opfattelse af, hvad Rom og romersk kultur er”, fortæller Sine Grove Saxkjær.

Bogens 11 kapitler gennemgår hovedpunkterne i Cæsars liv og efterliv samt hans betydning i europæisk kulturhistorie. I første del behandles Cæsar i antikken, herunder hans forhold til Cicero, hans litterære værker, hans krige og triumfer, hans brug af portrætkunsten og hvordan han satte sit præg på Rom og brugte byens rum til at sætte sig selv i scene. 

I anden del undersøges forholdet til Kleopatra, historikernes syn på Cæsar op igennem tiden, middelalderens fantasifulde forståelse af ham og renæssancens debat om, hvorvidt drabet kunne forsvares eller ej. Vi kommer også til Danmark, for Cæsar dukker op i værker af Saxo, Søren Kierkegaard, Sophus Claussen og H.C. Andersen.

Andre Cæsar-projekter blev startskud

Initiativet til bogen Cæsar - manden og myten er udsprunget af de dansk-italienske udgravninger af Cæsars Forum påbegyndt i 2017 og postdoc-projektet Vores Cæsar: Gajus Julius Cæsars danske receptioner, som Carlsbergfondet har støttet i form af bevillingen H. M. Dronning Margrethe II’s ’Distinguished’ postdocstipendium ved Det Danske Institut i Rom.

Udgravningsprojektet er et samarbejde mellem Centre for Urban Network Evolutions ved Aarhus Universitet, Det Danske Institut i Rom og de italienske arkæologiske myndigheder i Rom, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Cæsars Forum-projektet er finansieret af Carlsbergfondet og Aarhus Universitets Forskningsfond.

Læs mere om bogen Cæsar - manden og myten

Læs mere om Vores Cæsar: Gajus Julius Cæsars danske receptioner

Læs mere om udgravningen af Cæsars Forum
Til oversigt