Ny bog: Forskningsindikator evalueret | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny bog: Forskningsindikator evalueret

I 2009 blev den bibliometriske forskningsindikator – også kaldet BFI – indført som medvirkende beregningsmodel for tildeling af basismidler til danske universiteter. Et forskningsprojekt støttet af bl.a. Carlsbergfondet har undersøgt processen omkring indførelsen af indikatoren og set på, hvordan det gik. Resultaterne har de samlet i en ny bog "En fremmed kommer til byen - Ti år med den bibliometriske forskningsindikator".

Bogen handler om, hvordan BFI blev implementeret i den danske universitetsverden, og hvilke konsekvenser indførelsen af indikatoren har haft. Mens nogle universiteter indførte BFI ”for fuld musik”, som forskerne bag bogen Poul Erik Mouritzen, Niels Opstrup og Pernille Bak Pedersen formulerer det, valgte andre stort set at ignorere indikatoren. I første kategori hører Aalborg Universitet, mens Danmarks Tekniske Universitet fra start lagde sig i sidstnævnte.

Ifølge forskningsprojektet hænger forskellen direkte sammen med, i hvor høj grad forskerne har oplevet, at BFI er blevet brugt til at kontrollere dem. Universitetsledelsernes betoning af BFI har altså tilsyneladende haft stor betydning for, hvor meget den enkelte forsker har ladet sig påvirke af indførelsen af BFI.

Jo flere point, jo bedre

Kort sagt rangerer BFI verdens videnskabelige tidsskrifter efter niveau. De enkelte universiteters modtager så basismidler på baggrund af, hvor mange og hvor gode publikationer, de har leveret i løbet af et år. Det er 25 procent af de samlede basismidler, der fordeles efter indikatoren, som altså fungerer efter devisen jo flere point, jo bedre. Man får altså ikke point for at udgive sin forskning i et tidsskrift eller på et forlag, som ikke optræder på BFI-listerne.

Bogen ser bl.a. på hvilke magtforhold og incitamenter, der har haft betydning for kvaliteten af forskningsregistreringen. Og hvordan BFI har påvirket den enkelte forsker. Bogen ser også på konsekvenserne af indførelsen af BFI. Kom der flere publikationer? Og var der bivirkninger ved BFI?

En fremmed kommer til byen - Ti år med den bibliometriske forskningsindikator baserer sig på stikprøver, spørgeskemaundersøgelser, interviews og udvalgte publikationsdata i perioden 2009 til 2015.

Læs mere om bogen og forskningsprojektet i videnskab.dk

Forskningsprojektet har ligeledes været støttet af Velux Fonden.
Til oversigt