Ny bog: Personlighed afgør graden af tillid til politikere | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny bog: Personlighed afgør graden af tillid til politikere

I dag udkommer en ny bog om tillid til politikere og folkestyre i Danmark. Bogen, der er skrevet af professor Asbjørn Sonne Nørgaard på baggrund af et Semper Ardens Fellowship fra Carlsbergfondet, konkluderer, at menneskers personlighed er afgørende for graden af tilliden til politikere.

Tilliden til danske politikere er faldende. Det er bekymrende for folkestyret, ligesom det er bekymrende, at det især synes at være de lavest uddannede vælgere, der har mindst tillid til politikerne. Professor i statskundskab ved Syddansk Universitet Asbjørn Sonne Nørgaards nye bog Den politiske personlighed - Vælgere og politikere i Danmark, der netop er udkommet, peger imidlertid på, at det ikke er vælgernes uddannelsesniveau, men deres personlighed, der er mest afgørende for graden af tillid til politikerne.

Læs mere om bogen

Ny metode til måling af tillid

Asbjørn Sonne Nørgaard har i sin forskning anvendt en anden metode til måling af tillid end den gængse inden for feltet, hvor man stiller deltagerne i en undersøgelse ét spørgsmål om, hvor stor tilliden til politikerne er. Asbjørn Sonne Nørgaard opstiller i stedet tre påstande, som man skal erklære sig enig eller ikke enig i: Man kan generelt have tillid til, at politikerne 1) lytter til borgernes synspunkter, før de træffer beslutninger; 2) træffer de rigtige beslutninger; 3) ikke er involveret i politik for egen vindings skyld. Svarene lægges sammen til et samlet mål for politikertillid. Målt på denne måde er tilliden til politikerne også faldet mellem 2010 og 2017. Men kun med to procentpoint og dermed ikke nær så meget, som andre undersøgelser peger på.

Politikernes personlighed også afgørende 

Den politiske personlighed er også den første store undersøgelse af danske vælgeres og politikeres personlighedstræk. Hvilke personlighedstræk har de vælgere, som er politisk engagerede? Hvad betyder personligheden for vælgernes holdninger og partivalg? Og er mistilliden til politikere mere udbredt blandt vælgere med særlige personlighedstræk?

Med hensyn til politikerne selv, så har langt fra alle ’en politiker i maven’. Den typiske politiker er langt mere ekstrovert og dominerende end gennemsnitsvælgeren. Men politikere er også forskellige, og personligheden har stor betydning ikke alene for deres politiske ambitioner og vælgerpopularitet, men også for, hvordan de bestrider jobbet som politiker.
Til oversigt