Ny bog om dengang, Danmark var forhekset | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny bog om dengang, Danmark var forhekset

Helvedesgab. Kalkmaleri fra Mørkøv Kirke. Foto: Nationalmuseet

En ny bog om trolddomssager og heksejagt i Danmark ser nu dagens lys. Bogen, der udkommer i serien ”100 Danmarkshistorier” på Aarhus Universitetsforlag, er skrevet af lektor og historiker Louise Nyholm Kallestrup, der forsker i fortidens hekseprocesser med støtte fra Carlsbergfondet.

For 400 år siden havde Djævelen frit spil i Danmark. Trolddom lurede alle vegne eksekveret af borgere, som blev anset for at være Djævelens allierede.

Lektor Louise Nyholm Kallestrup opridser i en ny bog betitlet Heksejagt historien om troldfolk og trolddomsforfølgelser i 1600-tallets Danmark. I bogen gennemgår hun blandt andet teologiske begrundelser for heksejagten og går helt tæt på processerne med særligt fokus på en håndfuld konkrete sager, herunder Gyldenstierne-sagen, Nakkebølle-sagen og Skeel-brødrenes jyske heksejagter.

Troldfolkenes gerninger skulle straffes

Men hvad var trolddom? I samtiden kaldte man mænd og kvinder, som man mente praktiserede Djævelens gerninger, for troldfolk - eller hhv. troldkarle og troldkvinder. De blev beskyldt for at stå bag alskens forbandelser med ulykkeligt udkomme til følge og manipulationer med alt fra vejret til mandens potens og kvindens fertilitet. Louise Nyholm Kallestrup beskriver eksempelvis, hvordan en adelskvinde ifølge rygtet mistede ikke mindre end 15 børn, fordi hun var blevet forhekset.

Kuldevandsprøvningen: En mand tortureres ved at være bundet med reb og sænkes ned i koldt vand. Wikimedia Commons.

Og det var ikke få, der blev anklaget for trolddom og hekseri – selvom det var en særlig forbrydelse, som jo blev begået i hemmelighed og derfor kunne være svær at bevise. I løbet af blot fem år - fra 1617 til 1622 - blev 60 procent af samtlige danske trolddomssager ført i Danmark. Og det var ikke kun bønderne ude i landsognene, som troldfolkene generede. De kunne også ramme folk i byerne og de allerøverste i det danske rige med deres onde vilje.

Så snart sagt overalt fyldte lugten af brændt menneskekød luften som resultat af trolddomsforfølgelserne. Processerne spredte sig som ringe i vandet, bl.a. fordi de anklagede under tortur angav medskyldige i nabosognet.

95 procent af de forfulgte var kvinder

Alt i alt regner historikerne med, at omkring 100.000 mennesker i Europa blev forfulgt som djævelens tilhængere. I Danmarks skønnes det, at omkring tusind mennesker blev brændt på bålet, og halvdelen af disse afbrændinger skete i årene fra 1618-1623. Heraf var 95 procent kvinder. Set i forhold til landets befolknings størrelse gør det Danmark til et af de områder med mest massiv forfølgelse af hekse.

Læs mere om bogen Heksejagt

Læs mere om Louise Nyholm Kallestrups forskning støttet af Carlsbergfondet 

Nyhed: Sankt Hans-bål og sort kunst i middelalderen (21.06.2019)Til oversigt