Ny bog om kvinder, børn og familier i oldtidsbyen Palmyra | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny bog om kvinder, børn og familier i oldtidsbyen Palmyra

Ny bog belyser livet for kvinder, børn og familier gennem Palmyras romerske periode (1.–3. århundrede e.v.t.). Bogen, der er redigeret af Signe Krag og Rubina Raja, er skrevet som led i forskningsprojektet Palmyra Portræt Projektet, som ledes af Rubina Raja og er støttet af Carlsbergfondet.

Bogen Women, children and the family in Palmyra tager afsæt i den fantastiske ruinby Palmyra, der blev udsat for voldsomme ødelæggelser i kølvandet på den syriske borgerkrig. Kort før konflikten brød ud i 2011, blev byen beliggende i den syriske ørken genstand for det stort anlagte, danskledede forskningsprojekt Palmyra Portræt Projektet støttet af Carlsbergfondet. Projektets formål har lige siden været at udforske og dokumentere den syriske kulturarv, særligt med udgangspunkt i en lang række gravportrætter og et skriftligt materiale, der er overleveret fra oldtidens Palmyra.

Indblik i identitet og familiekonstellationer

I spidsen for projektet står professor på Aarhus Universitet og leder af Center for Urban Network Evolution Rubina Raja, som gennem årene har offentliggjort resultater af forskningen på videnskabelige konferencer og i en række publikationer. De seneste i rækken ser nu dagens lys i form af bind 3 i projektets serie Palmyrenske Studier, udgivet af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Den nye bog handler om kvinder og børns roller i familien gennem Palmyras romerske periode (1.–3. århundrede e.v.t.). Bogens ni kapitler giver et fascinerende indblik i mange forskellige sider af familielivet i Palmyra, og det bliver afdækket, hvordan kvinder og børns identiteter blev udtrykt især gennem gravportrætter og det skriftlige materiale, der er overleveret fra oldtidens Palmyra. Bogens kapitler drøfter forskellige aspekter af de varierende familiekonstellationer og undersøger, hvordan gravportrætter af palmyrenske kvinder og børn afspejler familiestrukturen og det bredere samfund i Palmyra. Alle kapitler er skrevet af førende internationale Palmyra-forskere, som deltog i en todelt workshop på Aarhus Universitet i oktober 2016 og februar 2017.

Fakta om bogen

Women, children and the family in Palmyra. Redigeret af Signe Krag og Rubina Raja. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Scientia Danica. Series H, Humanistica, 4 · vol. 10. Palmyrenske Studier Bind 3. 2019. 228 sider. Rigt illustreret. 250 kr. Paperback.

Læs mere om og køb bogen hos Videnskabernes Selskab

Læs mere om Palmyra Portræt Projektet

Læs mere om forskningen i Palmyra
Til oversigt