Ny bog om liv og død i Romerrigets havnebyer | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny bog om liv og død i Romerrigets havnebyer

Sarkofag antageligt fra Ostia, i dag på Glyptoteket (Inv.Nr. 1299), dateret til 3. årh. e.v.t.

En ny antologi med titlen ”Reflections: Harbour City Deathscapes in Roman Italy and Beyond” samler en lang række artikler, som undersøger og udfordrer vores opfattelse af liv og død i Romerrigets havnebyer. Bogen er skrevet af internationale forskere og redigeret af Niels Bargfeldt og lektor Jane Hjarl Petersen, der har modtaget støtte fra Carlsbergfondet til publicering af bogen.

Udsigt over Miseno og Napolibugten med Vesuv i baggrunden

Engang myldrede de store havnebyer på antikkens italiske halvø med skibe, varer og folk. Byerne var vigtige økonomiske centre, der havde essentiel indflydelse på den politiske, kulturelle og sociale udvikling af datidens samfund. Sømænd, dokarbejdere, handelsfolk, marinesoldater, embedsmænd, håndværkere, lommetyve, prostituerede og andet godtfolk fra hele Romerriget var her i kontakt med hinanden. I en ny bog Reflections: Harbour City Deathscapes in Roman Italy and Beyond undersøger en lang række forskere livet i havnebyerne med udgangspunkt i gravpladser. Gennem elleve artikler tegner forskerne et billede af folkemylderet i byerne ’mellem land og hav’.

Gravfund som spejlbillede af det levede liv

Grave fra de første århundreder e.v.t. på en gravplads ved Ostia

Fund fra gravlæggelser i den antikke romerske verden anses med rette for at være en af de mest uvurderlige kilder til information om datidens folk og i særdeleshed, hvordan de opfattede sig selv og deres plads i samfundet. Gravfund giver derfor ikke kun et billede af opfattelsen af døden, men er også et spejlbillede af det levede liv.

Bogen ser på byerne og livet i dem gennem både fundmateriale og tekster. Gennem undersøgelse af gravpladser giver den nye indsigter i bl.a. kollektivt organiserede begravelser, men beretter også om gennemrejsende folks personlige oplevelse, når det viste sig, at havnebyen skulle blive deres endelige hvilested. Med afsæt i Vesuvs udbrud i 79 e.v.t. undersøges også migration og Romerrigets officielle respons på en naturkatastrofe.

Særlige forhold gør det desuden muligt at undersøge specifikke grupper i samfundet mere indgående – såsom sømænd fra den romerske flåde, folk fra østen eller slaver og frigivne fra kejserfamilien. Dermed giver bogen et indblik i forskellige personlige identiteter og dynamikker i samfundets grupperinger.

Gravpladser mellem liv og død

Tegn på religiøsitet og kultdeltagelse illustrerer, at gravpladserne forståelsesmæssigt befinder sig mellem to sfærer: livet og døden. På samme måde som selve havnebyen skaber forbindelsen mellem land og hav. Alt i alt gør bogen læseren klogere på, hvorledes forskellige humanistiske og naturvidenskabelige tilgange kan komplimentere hinanden i studiet af gravlæggelserne og dermed af fortidens folk og samfund. Artiklerne i bogen afspejler multidisciplinær forskning og spænder over arkæologi, antik historie, filologi, epigrafik og biologisk antropologi.

Bogen Reflections: Harbour City Deathscapes in Roman Italy and Beyond udgives som supplementsnummer LIII i serien Analecta Romana Instituti Danici fra forlaget Edizioni Quasar i Rom.

Læs mere om bogen
Til oversigt