Ny bog tager læseren med gennem renernes land | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny bog tager læseren med gennem renernes land

Könkämä-samer slipper deres rener ud i bjergene efter skilning og øremærkning i det norske højland i sommeren 1962. Foto IN.

Danmarks første professor i antropologi Johannes Nicolaisen drog i 1945-46 til Finmarken for at følge i de samiske rensdyrnomaders fodspor. Med støtte fra Carlsbergfondet og under redaktion af antropolog Ida Nicolaisen udgives hans 75 år gamle beretning nu i bogen ”I renernes land – en antropologisk rejse”.

Johannes Nicolaisens dagbøger var de billigst mulige. Han fyldte dem til bristepunktet med sin flydende skrift og stort set uden overstregninger eller rettelser.

Det var en risikabel forskningsrejse, som den kun 24-årige antropolog Johannes Nicolaisen gennemførte i vinteren 1945-46. Uden hverken arktisk udstyr eller penge begav han sig ud på en farefuld færd gennem det snedækkede Finmarken for at studere de samiske rensdyrnomader på nærmeste hold.

Med udgivelsen af Johannes Nicolaisens fascinerende skildring er det nu muligt for alle at følge færden på nærmeste hold. Skildringen udkommer med titlen I renernes land – en antropologisk rejse, der er redigeret Johannes Nicolaisens hustru, antropologen Ida Nicolaisen, som også stod bag Carlsbergfondets 15 bind store bogserie om verdens nomader Carlsberg Foundation Nomad Research Project.

Fattigt og krigshærget land

I bogen følger man Johannes Nicolaisens færd gennem Finmarken, der på dette tidspunkt var totalt raseret af den tyske hær, som brændte alt ned under sin tilbagetrækning. Han går 800 kilometer på ski i vinterens mørke for at finde frem til de spredte same-lejre i ødemarken. Gang på gang har han ingen mad, han har konstant forfrysninger, falder i elve, og må til tider lægge sig til at sove på birkeris i 20-30 graders frost blot med et tæppe over sig.

Men der er ingen selvmedlidenhed at spore. Ikke et ord om at vende hverken i hans skildring eller i dagbøgerne, som danner grundlag for manuskriptet til bogen. For Johannes Nicolaisen vil i felten og indhente ny viden om verdens oprindelige folk med henblik på at bringe den teoretiske forståelse af kultur og samfundsorganisering videre.

Ifølge redaktør Ida Nicolaisen var feltopholdet blandt samerne en prøve, som han satte sig for at gennemføre.

”Han ville vide med sig selv, om han var gjort af det særlige stof, som skal til for at leve på lige vilkår med de mennesker, han drømte om at studere gennem antropologien. Johannes Nicolaisen ville bare det her, og gennem læsningen af beretningen forstår man, at han besad modet og udholdenheden til at vandre fra lejr til lejr blandt samerne. De tog heldigvis godt imod ham og fortalte ham beredvilligt om deres kultur og tro”, siger Ida Nicolaisen.

Om Johannes Nicolaisen (1921- 1989)

Johannes Nicolaisen var dansk antropologis første magister og professor. Han oprettede Institut for Antropologi og var medlem af Videnskabernes Selskab. Han var en enestående feltforsker og internationalt anerkendt for sine grundige studier blandt  ’det blå folk’, tuaregerne i Sahara og blandt jægerfolk i Sydøstasien.

Målet med alle de mange feltarbejder var at udbrede kendskabet til den uendelige variation i menneskers kultur og de mange teoretiske diskussioner indenfor antropologien, herunder spørgsmål om nomadismens oprindelse og hvordan mennesker organiserer sig og forstår verden under vidt forskellige miljømæssige betingelser.

Johannes Nicolaisens forskning har i vidt omfang været støttet af Carlsbergfondet. Det gælder blandt andet hans gentagne feltarbejder blandt Tuaregerne i Nordafrika og Haddad- og Kredanomader i Vestafrika. Resultaterne heraf kan man bl.a. læse om i bind 9-10 i Carlsberg Foundation Nomad Research Project.

Læs mere om bogen I renernes land – en antropologisk rejse hos Aarhus Universitetsforlag

Læs mere om Carlsberg Foundation Nomad Research Project:

Carlsbergfondets enestående bogserie om verdens nomader fuldbragt

Alverdens Nomader - The Carlsberg Foundation's Nomad Research Project
Til oversigt