Ny forskning om mundbind og meninger om Covid-19-strategier | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny forskning om mundbind og meninger om Covid-19-strategier

Reducerer mundbind spredning af Covid-19? Og bakker de vestlige befolkninger op om regeringernes tiltag mod corona-pandemien? Carlsbergfondets Semper Ardens-forsker, professor Michael Bang Petersen, er ude med dugfriske forskningsresultater i to nye arbejdspapirer om hhv. brugen af mundbind og holdninger til strategier imod Covid-19.

Siden Covid-19-pandemien tog fart i foråret, har forskningen haft travlt med at holde trit med behovet for at generere ny viden om selve corona-virusset samt bekæmpelse og håndtering af pandemien, herunder befolkningens adfærd.

Et af de spørgsmål, der har givet anledning til diskussioner, har været, om brugen af ​​mundbind reducerer risikoen for at smitte andre eller selv blive smittet med corona-virus. Med andre ord: virker mundbind forebyggende? Eller skaber de en falsk følelse af tryghed? Sådanne diskussioner har især været fremtrædende i lande som Danmark, hvor brug af mundbind i det offentlige rum ikke traditionelt har været brugt.

Mundbind ser ud til at virke – både direkte og indirekte

I et nyt videnskabeligt arbejdspapir - endnu ikke peer-reviewet - argumenterer professor Michael Bang Petersen og flere forskerkolleger for, at mundbind ikke ser ud til at give falsk tryghed. Det skyldes ikke mindst, at folk, der benytter mundbind, også rapporterer, at de er mere opmærksomme på at holde afstand og sikre en god hygiejne. Folk, der bruger mundbind, rapporterer i højere grad også, at de har infektionsrelevante kontakter. Dette kan antyde, at folk primært bruger mundbind dér, hvor de ikke kan holde afstand eller på anden måde vurderer, at de opholder sig et sted, der indebærer en særlig risiko.

Forskerne baserer deres konklusion på dagligt indsamlede informationer fra et repræsentativt udsnit af befolkningen på 59.728 personer.

Læs mere om resultaterne i arbejdspapiret “Early adoption of face masks”

God opbakning til de nationale regeringer

I et andet endnu ikke peer-reviewet videnskabeligt arbejdspapir, der også har Michael Bang Petersen som medforfatter, undersøges spørgsmålet om opbakningen til de vestlige regeringers bekæmpelses-strategier ift. corona-pandemien. Artiklen fokuserer på, om befolkningerne generelt bakker op om deres regeringers håndtering af pandemien. Desuden forsøger forskerne at give bud på, hvad der måtte forklare individuel variation i vurderingerne af regeringernes håndtering.

Studiet er baseret på data indsamlet i en tid, hvor det meste af den vestlige verden var under lock down.  Informationerne stammer fra repræsentative online-undersøgelser i otte vestlige demokratier: Danmark, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Storbritannien, USA og Sverige. Dataindsamlingen startede kun 10-14 dage efter, at det første vestlige land, Italien, lukkede ned.

Generelt viser resultaterne, at der er relativ stor opbakning til de nedlukninger, som blev gennemført i de undersøgte lande, dog med en vis grad af variation i specifikke lande. Danmark skiller sig i særlig grad ud fra de andre lande og er kendetegnet ved en usædvanlig høj opbakning til regeringens måde at håndtere corona-virusset på.

Bekymring for sig selv og andre giver høj tilfredshed

Med blik for pandemiens varierende grad af alvorlighed igennem de seneste seks måneder samt varierende interventioner i forskellige lande har forskerne også forsøgt at tegne et billede af hvilke individer, der 1) er mest tilbøjelige til at modsætte sig regeringens politik, og 2) er mest tilbøjelige til at støtte den. Her spiller forskellige psykologiske faktorer ind.

På den ene side er folk, der er bekymrede for corona-virusset, mere tilbøjelige til at støtte nedlukningerne. På den anden side er folk, der er mere tillidsfulde og altruistiske, også mere tilbøjelige til at støtte nedlukningen. Det tyder på, at den store opbakning til nedlukningerne, ikke mindst i Danmark, opstår, fordi nedlukningerne støttes af to grupper, som ellers ofte har modsatrettede holdninger. Nemlig både dem, der bekymrer sig om sig selv. Og dem, der har en høj grad af samfundssind.

Læs mere om resultaterne i arbejdspapiret ”Lockdown Evaluations During the First Wave of the Covid-19 Pandemic”

Læs mere om Michael Bang Petersens Semper Ardens-projekt ”HOPE - How Democracies Cope with Covid19: A Data-Driven Approach”

Gå til HOPE-projektets hjemmeside og følg med i løbende forskningsopdateringer
Til oversigt