Til oversigt

Ny forskning: Tal åbent om vacciners bivirkninger

Nye forskningsresultater peger på, at åbenhed om Covid-19-vacciners effekter og bivirkninger underbygger tilliden til sundhedsmyndighederne, hvilket er afgørende vigtigt, hvis vi skal få bugt med corona-pandemien. Forskningen er gennemført i regi af HOPE-projektet under ledelse af professor Michael Bang Petersen med støtte fra Carlsbergfondet.

Vaccineskepsis står på WHO’s liste ’Ti trusler mod den globale sundhed’. En nøgleudfordring i bekæmpelse af corona-pandemien er derfor at sikre tilstrækkelig vaccine-tilslutning - både nu og i fremtiden.

AstraZeneca og Johnson & Johnson-vaccinerne har imidlertid været udskældt for deres skræmmende bivirkninger, der kan føre til et lavt antal blodplader og blodpropper med døden til følge. For nylig er det også rapporteret, at Pfizer-BioNTech-vaccinen har en sjælden, men ikke desto mindre farlig bivirkning: hjertebetændelse.

Så hvordan kan sundhedsmyndigheder og politikere bedst sikre opbakning til vaccinerne, der trods de sjældne bivirkninger har vist sig at være effektive mod udvikling af alvorlige Covid-19-forløb?

Hellere ærlig end vag kommunikation

Det spørgsmål forsøger et nyt studie “Transparent communication about negative features of COVID-19 vaccines decreases acceptance but increases trust” publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS) at give et svar på.

Bag studiet står professor og leder af HOPE-projektet Michael Bang Petersen samt postdoc Alexander Bor, postdoc Frederik Jørgensen og videnskabelig assistent Marie Fly Lindholt fra Institut for Statskundskab på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet.

Sammen har de undersøgt effekten af forskellige måder at kommunikere om vacciner på. Og de konkluderer, at det betaler sig at tale åbent om alle forhold ved vaccinerne.

”Det er et reelt dilemma, hvordan man skal kommunikere om vaccinerne. Som politiker med et ønske om at få stoppet pandemien så hurtigt som muligt kan man have et incitament til at nedtone de negative sider ved vaccinerne for derved at vaccinere så mange som muligt,” siger Michael Bang Petersen, der er professor i statskundskab på Aarhus BSS på Aarhus Universitet. Han tilføjer:

”Vores forskning viser dog, at det ikke skaber større opbakning til vaccination at kommunikere på en betryggende, men vag måde om vaccinerne. Tværtimod mindsker det befolkningens tillid til sundhedsmyndighederne og skaber grobund for konspirationsteorier. Når man ikke kommunikerer transparent, bliver folk mistroiske og tænker, at der må stikke noget under.”

Skepsis først, siden tillid

Konkret baserer studiet sig på 13.000 personer, hvoraf halvdelen var amerikanere og halvdelen danskere. Resultaterne viser altså, at åben kommunikation øger vaccinestøtten, hvis den omhandler neutral og positiv information om vaccinen. Villigheden til at tage den pågældende vaccine falder dog, når man er åben om negative forhold ved vaccinen.

”Transparens om negative forhold ved en vaccine skaber skepsis mod den pågældende vaccine. Men omvendt er det en rationel begrundet skepsis, hvor man som sundhedsmyndighed fortsat har en mulighed for at kommunikere med borgerne og forklare dem, hvorfor det stadigvæk kan være hensigtsmæssigt at tage imod vaccinen,” siger Michael Bang Petersen.

På den anden side medfører vag eller betryggende kommunikation, hvor negative sider ved vaccinerne nedtones, altså en lavere vaccineaccept. Det skyldes, at vag kommunikation skaber en følelse af skepsis og usikkerhed i befolkningen, som igen danner grobund for konspirationsteorier og faldende tillid til sundhedsmyndighederne.

Tillid er afgørende på lang sigt

Fordelen ved åben kommunikation er, at den forhindrer disse konspirationsteorier i at sprede sig samt øger tilliden til sundhedsmyndighederne. Dette er ifølge forskerne meget centralt for at overvinde corona-pandemien.

”At opretholde tilliden til sundhedsmyndighederne er enormt vigtigt, da det er den mest afgørende faktor bag den generelle vaccineopbakning. Når man lægger tingene åbent frem, er man med til at understøtte den faktor, som betyder allermest for vaccinetilslutningen,” siger Michael Bang Petersen og fortsætter:

”Åbenhed sikrer den langsigtede tillid, som er vigtig, også hvis vi skal revaccineres, eller i forhold til den næste store sundhedskrise.”

Gå til artiklen “Transparent communication about negative features of COVID-19 vaccines decreases acceptance but increases trust”

For yderligere oplysninger om studiet
Kontakt professor Michael Bang Petersen, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
michael@ps.au.dk
+45 20775944Til oversigt