Ny forskning: vi er ikke mere aggressive online end offline | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny forskning: vi er ikke mere aggressive online end offline

Carlsbergfondets Semper Ardens-forsker, professor Michael Bang Petersen fra Aarhus Universitet, forsker i adfærd i den politiske SoMe-debat. I denne artikel fortæller han om de seneste resultater af en undersøgelse af folks onlineadfærd, som han for nylig fremlagde på den årlige konference for American Political Science Association.

Af Michael Bang Petersen

Når folk bliver spurgt om, hvorvidt de kan lide at diskutere med andre på sociale medier, får man ofte et rungende nej. I særdeleshed ikke, når det kommer til politik. Folk oplever, at politiske diskussioner på de sociale medier er både ubehagelige og fyldt med ekstreme synspunkter.

I både medierne og forskningskredse har man forsøgt at forklare dette ved de særlige forhold, som gør sig gældende ved internetbaseret kommunikation. Vores hjerner er bygget til et liv, hvor vi kan se hinanden i øjnene. På internettet derimod sidder vi bag skærmen uden direkte fysisk kontakt til den anden. Det betyder, at det kan være sværere at holde sine følelser i skak, og at det kan være sværere at aflæse andres hensigter. Hvis politiske diskussioner på internettet opleves som mere ubehagelige kan det altså være fordi skærmen ændrer os psykologisk. At vi har sværere ved at tøjle vores temperament og nemmere kommer til at slynge vrede ord efter andre.

Man bliver ikke antisocial af skærmen

Mine forskerkolleger og jeg satte os for at undersøge, om dette er rigtigt. Opfører folk sig vitterligt mere aggressivt overfor andre online end offline? Vi spurgte derfor repræsentative udsnit af danskere og amerikanere om deres opførsel i politiske diskussioner. Om de havde sagt noget, som de fortrød, eller som andre kunne tage anstød af.

Resultaterne var ganske overraskende. For hvis skærmen ændrer os til det værre, så skulle vi finde, at en lang række personer rapporterede at opføre sig uhensigtsmæssigt online men ikke offline. Men vi fandt stort set ingen. Dem, der rapporterede, at de undertiden opførte sig aggressivt i online-diskussioner rapporterede i stedet, at de lige så ofte opførte sig aggressivt i offline diskussioner. Disse personer havde en række personlighedskarakteristika, som psykologisk forskning tidligere har knyttet til aggressiv adfærd, i særdeleshed en stor optagethed af status. For at sætte tingene på spidsen: Dem, der er antisociale online, har simpelthen generelle antisociale tendenser. De bliver ikke antisociale af skærmen.

Gode til at afkode tonen

Men selvom folk ikke optræder mere aggressivt online end offline, så kan det være, at opfattelsen af internet-diskussionerne skyldes, at vi har sværere ved at afkode signalerne dér. At vi fejlfortolker velmenende personers sjove og ironiske kommentarer som udtryk for ubehageligheder. Vi designede derfor en række eksperimenter, som præsenterede forsøgsdeltagerne for politiske kommentarer på sociale medier.

Disse kommentarer varierede fra de relativt venlige til de deciderede hadefulde. Vi bad så forsøgspersonerne om at skrive et svar, som ramte samme tone så præcist som muligt. Hvis oplevelsen af et udbredt online had skyldes, at folk fortolker venlige kommentarer som hadske, så skulle folk ikke være specielt gode til det. Men det var de. Uanset om de selv havde en tendens til at optræde hadefuldt eller ej på sociale medier, så var folk relativt gode til at afkode tonen. Og der var ingen tendenser til at venlige kommentarer generelt blev betragtet som mere hadefulde end de var - snarere det modsatte.

Brud med ekkokamre

Hvis skærmen på den måde ikke forstyrrer vores psykologiske processer, hvordan kan det så være, at debatterne bag skærmen opleves som så ubehagelige? Vi fik et væsentligt fingerpeg om dette i en af vores undersøgelser. Her så vi, at folk ikke rigtigt rapporterede, at de selv oftere blev udsat for hadske kommentarer online end offline. Snarere oplevede de, at de hadske kommentarer forekom i diskussionerne mellem folk, som de ikke kendte.

Ofte hører vi tale om de sociale medier som "ekkokamre". Men disse resultater tyder på, at en af grundene til, at politiske diskussioner på de sociale medier opleves som ubehagelige, er, at disse medier netop bryder med de ekkokamre, som findes offline. At vi får indblik i de diskussioner, som ellers ville være skjult for vores øjne. Og at vi får indblik i, hvordan andre taler om grupper og personer, som vi identificerer os med. På den måde kan man måske sige, at vores opfattelser af politiske diskussioner og samtaler på sociale medier er en mere korrekt opfattelse af, hvordan disse diskussioner og samtaler foregår - også ude i offline-virkeligheden.                     

Coming up: ROPH'20-konference

I dagene 23. til 24. januar 2020 afholdes konferencen ROPH'20, der vil behandle fjendtlighed på nettet. Konferencen, der er støttet af Carlsbergfondet, afholdes på Aarhus Universitet og har deltagelse af en lang række internationale forskere.

Besøg konferencens hjemmeside

Læs om Michael Bang Petersens forskningsprojekt
Til oversigt