Ny udstilling: På sporet af antikke farver | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny udstilling: På sporet af antikke farver

I dag åbner en ny udstilling af nyopgravede antikke marmorhoveder på Ny Carlsberg Glyptotek. Udstillingen viser bl.a. et marmorhoved, som kan være et portræt af Cæsar. Marmorhovederne indgår i et stort forskningsprojekt om polykromi – forskning i farvelægningen af antikke skulpturer – som bl.a. er støttet af Carlsbergfondet.

Fra i dag kan man komme helt tæt på fire ca. 2000 år gamle antikke marmorhoveder, når Glyptoteket slår dørene op for udstillingen Heads Up! Hovederne bliver udstillet for museets gæster, mens de på skift undersøges af Glyptotekets forskerteam, der leder efter farvespor på de nyligt opgravede hoveder. Selve undersøgelserne efter farvesporene vil dog ikke foregå foran publikum.

Når de fire marmorhoveder ankommer til museet, kommer de direkte fra en udgravning den antikke by Aquinum syd for Rom og er endnu ikke blevet renset for jord eller monteret på sokler. Det giver museets gæster mulighed for at se, hvordan hovederne ser ud umiddelbart efter, at arkæologerne har gravet dem op.


Det giver også forskerne mulighed for at undersøge skulpturernes farvespor, mens de er så friske som muligt. Farvesporene, der som oftest ikke kan ses med det blotte øje, stammer fra hovedernes oprindelige bemaling og kan bidrage til at afsløre, hvordan de romerske skulpturer så ud, da de blev skabt for ca. 2000 år siden.

“Det er fremragende, at det er lykkedes Glyptoteket at få fire nyopgravede marmorhoveder til Danmark takket være rigtig godt samarbejde med bla. universitetet i Salento, som forestår udgravningerne i Aquinum. De undersøgelser, der nu skal gennemføres af de fire hoveder, vil øge vores viden om antikkens kunst generelt og om genstandenes polykromi i særdeleshed. Glyptotekets forskning i antikke skulpturers bemaling er internationalt førende, og jeg er glad for, at der er kommet så gode resultater ud af den polykromiforskning, som Carlsbergfondet gennem tiden har støttet”, udtaler Carlsbergfondet bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Et portræt af Cæsar?

Når udstillingen af de unikke marmorhoveder overhovedet er blevet mulig, skyldes det, at Glyptoteket har fået lov at låne de fire romerske portrætter. Et af portrætterne er særlig bemærkelsesværdig, da det muligvis er et portræt af Cæsar. Man har igennem tiden forsøgt at identificere mange forskellige portrætter som Cæsar, men kun ganske få kan med rimelig sikkerhed antages at forestille den berømte romer. Portrættet har en del træk til fælles med beskrivelser af Julius Cæsar. Disse træk ses dog på mange andre portrætter fra samme periode, og det er derfor ikke muligt at afgøre fuldstændigt, om portrættet er Cæsar eller ej.

Både det mulige portræt af Cæsar og de tre andre hoveder indgår som en del af et omfattende forskningsprojekt om polykromi på Glyptoteket. Ph.d. Cecilie Brøns deltager i forskningen med projektet ”Sensing the ancient world: The invisible dimensions of ancient art”, der er støttet med et postdocstipendium fra Carlsbergfondet.

Læs mere om Cecilie Brøns’ forskningsprojekt

Skulpturer i alverdens farver

De endnu ikke rensede hoveder kommer til at stå i skarp kontrast til de portrætter, man til daglig kan se i Glyptotekets udstillingssale. Romerne malede nemlig deres portrætter i alverdens farver for at få dem til at se så levende og virkelighedstro ud som muligt. Den originale bemaling er imidlertid forsvundet efter adskillige århundreder i jorden og som følge af til tider hårdhændet rensning af genstandene, efter at de er blevet udgravet og indlemmet i museumssamlinger verden over i løbet af det 19. og starten af det 20. århundrede.

Glyptotekets forskning i polykromi har foregået i mere end et årti, og museet er førende indenfor feltet. Forskerne registrerer, dokumenterer og analyserer systematisk de mikroskopiske farvespor, der endnu er bevaret på skulpturerne. Omkring 150 af museets antikke skulpturer er allerede blevet undersøgt for farvespor. Resultaterne viser indtil videre, at de fleste af antikkens skulpturer var bemalede – og altså langt fra den rene hvide marmor man i dag kan se.

Læs mere om Glyptotekets polykromi-forskning her

Læs mere om udstillingen Heads Up! på Glyptotekets hjemmeside
Til oversigt