Nye anbefalinger til bekæmpelse af digital misinformation | Carlsbergfondet
Til oversigt

Nye anbefalinger til bekæmpelse af digital misinformation

Misinformation på sociale medier er et væsentligt samfundsproblem, der er med til svække borgernes mulighed for frit at tilgå digital information. Professor Rebecca Adler-Nissen, der arbejder på forskningsprojektet Digital Disinformation med støtte fra Carlsbergfondet, er hovedmand bag en ny analyse af problemet samt anbefalinger til, hvordan misinformation kan bekæmpes.

Siden det amerikanske præsidentvalg i 2016 har fake news været i mediernes søgelys. Fænomenet er især et problem på sociale medier i USA, hvor en ny undersøgelse estimerer, at hver amerikaner i gennemsnit læste mere end én nyhed fra falske hjemmesider i perioden før, under og op til valget. Men det er ikke kun i USA, at spredningen af falske nyheder er et problem. Også i Danmark viser forskning, at bestemte grupper af danskere er tilbøjelige til at dele falske nyheder, selvom de ved, at de er falske. Flere europæiske myndigheder har udtrykt bekymring for misinformations-kampagner, og forskellige tiltag er blevet gjort for at inddæmme risici ved fænomenet.

Kortet viser tiltag, som forskellige lande har iværksat for at komme misinformation til livs. Klik på kortet for at interagere

Så hvad stiller man op, når borgerne selv er med til at sprede falske nyheder på digitale medier? I et nyt såkaldt ’Puzzle Piece’ udgivet på Københavns Universitet - Institut for Statskundskabs offentlige policy platform Political Ideas and Analysis (P.I.A.), sættes der fokus på metoder til bekæmpelse af misinformation.

Bag analysen og anbefalingerne står professor Rebecca Adler-Nissen, der står i spidsen for projektet Digital Disinformation støttet af Carlsbergfondet.

I denne video forklarer Rebecca Adler-Nissen mere detaljeret om, hvad forskerne har haft fokus på, og hvordan de har identificeret behov for tiltag.

Behov for forskning, oplysning, lovgivning og tiltag

Det nye ’Puzzle Piece’ har Rebecca Adler-Nissen udarbejdet sammen med adjunkt Frederik Hjorth og ph.d.-studerende Yevgeniy Golovchenko. I det videre arbejde med at inddæmme risici for mis- og disinformations-kampagner målrettet Danmark peger forskerne på en række konkrete løsninger og prioriteringer, som kan bidrage til at fokusere en evt. dansk indsats. Dels skal der investeres yderligere ressourcer i samfundsvidenskabelig forskning i misinformation i Danmark. Dels skal der iværksættes en differentieret og flerstrenget anti-misinformations-indsats med særlig fokus på at styrke ældre borgere. Og dels er der brug for nye love og tiltag, som skal afveje dilemmaer mellem at sikre enkelte borgere mod misinformation og værne om ytringsfriheden.

Læs mere og hent ’Puzzle Piece’ hos Political Ideas and Analysis (kræver sign in)
Til oversigt