Til oversigt

Nye ord igen: Dj’e, durian, doggystyle

Selvfremstilling og flytilstand. Fuldesyg og grooming. Den Danske Ordbog opdateres igen med 500 nye ord. Desuden tilføjes 40 nye betydninger af kendte ord, herunder helliggøre, episk og loop. Den Danske Ordbog er støttet af Carlsbergfondet.

En bog er ikke længere, hvad den har været. En våd drøm behøver ikke længere handle om sex. Og lejesvende fås nu i flere farver. I dag fredag den 18. juni opdateres Den Danske Ordbog med 500 nye ord, 40 nye betydninger til eksisterende ord og hele 56 nye faste udtryk. Desuden er 488 eksisterende opslagsord blevet frisket op.

Her kan man nu finde betydningen af ord som bollerum, instantnudler, meritokratisk, kødfløjte og råhitte, ligesom man kan forvisse sig om, at ord som selvantændelse, strejke og grydeklar har fået nye betydninger. Desuden kan man nu slå faste udtryk som ”ligne et fugleskræmsel”, lette på låget og ”take på” op i ordbogen.

Smittefare med ny forklaring

En nutidsordbog skal opdateres løbende for at være retvisende i forhold til, hvordan sproget bruges. Den lever kun så længe, at den beskriver nutidssproget. Derfor handler arbejdet med Den Danske Ordbog ikke kun om at tilføje beskrivelser af nye ord i sproget, men i lige så høj grad om at ajourføre beskrivelsen af eksisterende ord efterhånden som deres brug og betydning forandrer sig.

Det er således lige så vigtigt at opdatere eksisterende ord i ordbogen som at tilføje nye. En opdatering af et ord kan typisk være en revideret betydning ordet bog, der før rummede en oplysning om muligheden for at udgive via ‘nyere medier som lydbånd eller cd-rom’, men nu beskrives som ‘udgivet på papir, i indtalt form eller i digital form’.

Våd drøm som meget stærkt ønske

En opdatering kan også bestå i, at et ords betydning tilpasses den aktuelle udvikling i samfundet. Eksempelvis lød den oprindelige betydning fra 1986 af ordet smittefare: ‘Selv om nysen ikke udgør den smittefare, man før troede, regnes det stadig ikke for høfligt at nyse lige ud i luften’. I lyset af coronasituationen er følgende eksempel indsat i stedet: ‘Sundhedsstyrelsen rådede på grund af smittefare til at nyse i ærmet i stedet for på hånden, og det var en virkelig effektiv kampagne’.

En anden form for opdatering kan være, at der tilføjes en ny betydning til et eksisterende opslagsord. Her er f.eks. grydeklar blevet tilført en ny overført betydning ‘træt eller udkørt og parat til at gå i seng for at sove’.

Af andre bemærkelsesværdige nyheder i Den Danske Ordbog kan nævnes en ny overført betydning af våd drøm, som nu også er blevet til ’et meget stærkt ønske’. Desuden tilføjes lejesvend en blå variant, så en lejesvend ikke længere kun er rød.

Se hele listen over ord og udtryk i denne opdatering af Den Danske OrdbogTil oversigt