Nye ordbogsopdateringer i coronaens og sexismedebattens tegn | Carlsbergfondet
Til oversigt

Nye ordbogsopdateringer i coronaens og sexismedebattens tegn

Fra sexisme til selvisolation. I dag opdateres Den Danske Ordbog med 547 nye ord, 12 nye betydninger og 3 nye faste udtryk. Desuden er 195 eksisterende opslagsord blevet revideret. Ordbogen er støttet af Carlsbergfondet.

Mange husker nok statsminister Mette Frederiksens brug af ordet ”corona-trist” på et pressemøde den 23. oktober i år samt den efterfølgende debat om begrebet. Corona-trist er imidlertid ikke slået så meget igennem i befolkningen, at det kan optages i Den Danske Ordbog i forbindelse med en ny opdatering, der træder i kraft i dag. Men det betyder ikke, at ordbogen går helt fri af corona-terminologi denne gang.

Yderligere 17 nye ord afledt af corona-pandemien er nemlig blevet så fremtrædende i sproget, at de nu inkluderes i ordbogen. Det gælder bl.a. selvisolation, asymptomatisk, hjemmeskole og nedlukning. Lagt sammen med de 33 corona-relaterede ord, der blev optaget i ordbogen i juni måned, er tallet nu oppe på 50 ord tilføjet med direkte baggrund i corona-krisen.

Fra sexchikane til sexisme

Når samfundet udvikler sig, gør sproget det også. Blandt en betydningsordbogs vigtigste opgaver er at beskrive og kortlægge sproget, som det bruges her og nu. Dette for at sikre, at vi forstår hinanden, når vi taler sammen.

Men det er ikke kun corona, der i øjeblikket rykker ved sproget. Allerede eksisterende ord har fået nye betydninger i takt med sexismedebatten. Det er for eksempel sket med ordet sexisme, der nu bruges som synonym for sexchikane.

Således hedder det nu om sexisme, at ordet betegner ”nedvurderende og respektløs opførsel over for personer af et bestemt køn, fx i form af upassende og stereotype bemærkninger, befamling eller opfordring til sex”.

Ægtefolk og strukturel racisme

Det er afgørende, at en samtidsordbog følger med, når sproget og normerne ændrer sig. Derfor er det en væsentlig opgave for en ordbogs-redaktion at holde øje med og revidere de ca. 100.000 eksisterende opslagsord og sørge for, at de afspejler verden her og nu.

Et af de ord, der nu ændrer definition og betydning som følge af forandringer i samfundet, er ”ægtefolk”. Hvor det indtil i dag har haft betydningen ”en mand og en kvinde som er gift med hinanden”, ændres det nu til ”to personer som er gift med hinanden”.

Et andet begreb, der er optaget som følge af tidernes skiften, er ”strukturel racisme”. Det er blevet optaget som et nyt fast udtryk og defineres som ”diskrimination af en eller flere etniske grupper i samfundet, der opstår, når ubevidste forestillinger og samfundsmæssige strukturer virker som barrierer for disse gruppers ligelige adgang til fx uddannelse, karrieremuligheder og indtægt”.

Se hele listen over ord og udtryk i den nye opdatering af Den Danske Ordbog


Til oversigt