Nyt dannelsesprojekt skal bringe naturvidenskaben ud til danskerne gennem hele 2021 | Carlsbergfondet
Til oversigt

Nyt dannelsesprojekt skal bringe naturvidenskaben ud til danskerne gennem hele 2021

Grafik: Jesse Jacob / Dagbladet Information

Under overskriften ”Vi giver dig naturvidenskaben tilbage” vil Dagbladet Information gennem hele 2021 sætte fokus på naturvidenskabens historie og betydning med det formål at bringe naturvidenskaben ind i den offentlige samtale om alt det, der former vores liv og tilværelse. Initiativet, der rummer en række forskellige formidlingsformater og skal munde ud i en ny naturvidenskabelig kanon i bogform, er støttet af Carlsbergfondet.

Naturvidenskabens historie er fyldt med fortællinger om usandsynlige gennembrud, vilde fejlskud, store erkendelser og intense forskerfejder. Som den grundlæggende lære om naturens generaliserbare fænomener og lovmæssigheder leverer naturvidenskaben samtidig fundament for at forstå en række af vor tids største udfordringer. Alligevel har den fyldt alt for lidt i den offentlige samtale om de komplicerede betingelser og sammenhænge, der former vores liv og tilværelse.

Det vil Dagbladet Information og Carlsbergfondet nu ændre på med lanceringen af en ny ”kanon”, der skal åbne vores øjne for naturvidenskabens store betydning, som rækker langt videre end til forskningens indercirkler. Hele året igennem vil avisen med en serie af bl.a. artikler, podcasts og en bogudgivelse på Informations Forlag tage naturvidenskaben under kyndig behandling for at styrke dens position i den offentlige samtale i Danmark.

Tilmeld dig serien og få alle artikler direkte i din indbakke

”Jeg er meget tilfreds med, at vi sammen med Dagbladet Information nu kan sætte fokus på naturvidenskaben og dens vidtrækkende værdi og betydning både i fortid, nutid og fremtid. Der er brug for at udbrede kendskabet til og indsigten i naturvidenskaben, hvis vi som borgere skal have en fornuftig samtale om alt fra klimaforandringerne til bekæmpelse af samtidige og kommende pandemier. Det er afgørende, at forståelsen for naturen og videnskaben om den øges bredt i befolkningen, så vi i fællesskab kan bringe de bedste løsninger i spil i forhold til de store udfordringer, vi står over for ikke bare i den nærmeste fremtid, men også på længere sigt”, udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher.

Han tilføjer:

”I Carlsbergfondet brygger vi viden for en oplyst fremtid og arbejder for at fremme dannelsen i samfundet. Som verden ser ud i dag, må dannelse nødvendigvis også indebære evnen til at skelne mellem fakta og tilfældige strømninger, mellem solid videnskabelig funderet viden og hurtige konklusioner. Både klimakrisen og corona-krisen er eksempler på, hvor vigtigt det er at have videnskaben med sig hele vejen.”

En march mod sandheden

Siden den naturvidenskabelige revolution er videnskaben vandret gennem Oplysningstidens optimistiske tro på, at alt kunne sættes på formel. Videre gennem en romantisk flirt med naturfilosofien og glorificeringen af den geniale videnskabsmand. Og videre ind i positivismen med kampråbet: viden gennem erfaring og observation! Én lang march mod sandheden om verden, kunne det ligne.

Men reelt har det været chok på chok på chok. Ideen om, at videnskabsmanden går ind i laboratoriet og finder Sandheden, er forkert. Videnskabsmanden går måske nok i laboratoriet og finder et sæt resultater, der adskiller sig radikalt fra det, man forestillede sig, men det er først efter fortolkning af resultaterne og præsentation for andre videnskabsfolk, først efter diskussioner og kampe, at noget nyt anerkendes som værende sandt. Hvilket vil sige: Det, vi nu kan blive enige om, er sandt.

”Det er blevet en slags moderne oplysningsprojekt for Information at lave dannelsesserier, hvor vi giver fundamental viden og indsigt forfra. Det skal være på et højt niveau, men det skal også være bredt tilgængeligt, så alle, der vil, kan være med forfra. Vi har lavet tysk kulturhistorie, genfortalt hele den økonomiske teori, skrevet en dansk litteraturhistorie for det 21. århundrede og meget mere. Men der er et område, som vi har svigtet, og som vi nu sammen med Carlsbergfondet tager fat på helt fra begyndelsen: naturvidenskab”, siger chefredaktør på Dagbladet Information Rune Lykkeberg. Han udtaler videre:

”Det er vores opfattelse, at vi har brug for naturvidenskab i den offentlige samtale i Danmark. Hvis vi som samfund skal have en fornuftig samtale om klimaforandringerne, og hvis vi som demokratiske borgere sammen skal forholde os til, hvad vi vil med vores skove, have, landbrug, fødevarer og energi, skal vi have en forståelse af naturen. Men alt for længe har naturvidenskaben fyldt af for lidt i den offentlige samtale, og alt for længe har den oplyste borger vidst for lidt om naturen. Det prøver vi nu at være med til at ændre med vores naturvidenskabelige kanon, som bliver vores hidtil største og mest ambitiøse dannelsesprojekt.”

I løbet af hele 2021 vil der hver uge blive bragt et nyt kapitel af den naturvidenskabelige kanon. Artiklerne, der vil være frit tilgængelige for alle, vil tage udgangspunkt i ti grundlæggende spørgsmål, som vil blive belyst ud fra forskellige indgangsvinkler. Teksterne vil veksle mellem fortællinger om erkendelsesrejser, portrætter af de største videnskabsmænd, reportage og interviews med relevante nutidige forskere, alt sammen bundet sammen og med en gennemgående personlig tone. Den første artikel blev bragt i denne weekend.

Læs artiklen ”Vi må forstå naturvidenskaben for at forstå os selv”  

Naturvidenskab som dannelsesprojekt

Vi giver dig naturvidenskaben tilbage er et dannelsesprojekt. Det at være et dannet menneske inkluderer nemlig ikke bare at kunne sin kunst- og litteraturhistorie, men også at kende arven fra naturvidenskaben og være i stand til at diskutere problemer og løsninger med afsæt i denne. Klimakrisen har indvarslet et paradigmeskifte og gjort det klart, at vi ikke længere kan nøjes med at studere mennesker og samfund, men også må forstå, at naturens komplicerede sammenhænge er en forudsætning for alt andet.

Initiativet henvender sig til den nysgerrige og samfundsorienterede borger, der ønsker at deltage i en offentlig debat om de kræfter, der former vores verden. Uden en grundlæggende forståelse af naturvidenskabens erkendelsesformer og indsigter kan man ikke begå sig som myndig borger i en verden, hvor klimaudfordringerne de næste mange år vil sætte dagsorden.

Udover en naturvidenskabelig kanon i bogform vil initiativet også bibringe et oversat internationalt hovedværk, der bidrager med nye måder at forstå videnskabens plads i verden.

Læs mere om Vi giver dig naturvidenskaben tilbage hos Dagbladet Information 


 


Til oversigt