Nyt formidlingsakademi åbner for optagelse af medlemmer | Carlsbergfondet
Til oversigt

Nyt formidlingsakademi åbner for optagelse af medlemmer

Videnskabernes Selskab åbner nu for ansøgninger til Formidlingsakademiet - et nyt, ambitiøst kursusforløb og netværk for forskere, der ønsker at blive klædt bedre på til at kommunikere og deltage i den offentlige samtale. Formålet med Formidlingsakademiet, der er blevet til med støtte fra Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden, er at skabe mere og bedre formidling af videnskab i Danmark.

Vaccineskepsis, ulighed i uddannelse og den grønne omstilling. Tiden er fuld af samfundsmæssige udfordringer, som kalder på inddragelse af solid viden og forskere, der tager del i den offentlige debat.

Det er baggrunden for, at Videnskabernes Selskab har taget initiativ til et nyt Formidlingsakademi for forskere, der gerne vil blive bedre til at kommunikere. Akademiet, der er blevet til med støtte fra Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden, er planlagt til at løbe over de næste tre år.

I denne uge åbnede akademiet for tilmelding for forskere, som ønsker at søge om en af 15 pladser på akademiet. Første modul afholdes den 18. og 19. november 2021 - begge dage 9-17. Øvrige moduler ligger i foråret 2022.

Akademiet vil tilbyde i alt seks forløb: tre analoge forløb samt tre mindre omfattende, digitale forløb.

Al undervisning afvikles som udgangspunkt hos Videnskabernes Selskab i København med enkelte aktiviteter uden for huset. Kursusleder er videnskabsjournalist og formidlingstræner Peter Hyldgård. Ved hver kursusgang vil der optræde en eller flere af landets fremmeste eksperter og mediefolk med særlig viden om det aktuelle emne.

Hvad tilbyder Formidlingsakademiet?

På Formidlingsakademiet vil der blive arbejdet med forskellige formater som artikler og bøger, podcast, tv-interviews, præsentationer, events og sociale medier. Og en række temaer og problemstillinger med relevans for forskningsformidling vil blive behandlet; – lige fra storytelling og formidling til børn over håndtering af debat og bekæmpelse af misinformation til kommunikationsplanlægning og -strategi..

Kurserne vil være et miks af oplæg, øvelser og diskussion med særlig vægt på, at deltagerne undervejs høster masser af praktisk erfaring. Som medlem skal man undervejs deltage i offentlige events, være aktiv på sociale medier, skrive artikler og debatindlæg mm. Ikke som teoretiske øvelser, men ’live’ på eksisterende platforme med ufiltreret respons fra brugerne.

Medlemskab efter endt kursusforløb

Men ambitionen med Formidlingsakademiet rækker længere end til at træne deltagerne i formidling, kommunikation og debat. Det er håbet at skabe et fællesskab med konstant fokus på at skabe nye, meningsfulde relationer mellem forskning og samfund. Derfor vil man også stadig være medlem af Formidlingsakademiet, når selve kursusforløbet slutter, ligesom det forventes, at man som medlem vil indgå i akademiets aktiviteter i de kommende år.

Formidlingsakademiet er gratis og henvender sig til forskere fra alle dele af videnskaben.

Læs mere om ideen bag Formidlingsakademiet

Læs mere om Formidlingsakademiet og hvordan man ansøger hos Videnskabernes Selskab
Til oversigt