Nyt initiativ klæder forskere på til formidling og debat | Carlsbergfondet
Til oversigt

Nyt initiativ klæder forskere på til formidling og debat

Mere end 250 forskere kan over de næste 3 år deltage i ”Formidlingsakademiet”, når Videnskabernes Selskab til efteråret slår dørene op for et stort anlagt formidlingskursus. Initiativet støttes med over 4 millioner kroner af Carlsbergfondet og Novo Nordisk Fonden.

Videnskab og teknologi er indlejret i stort set alle dele af vores moderne liv. For at kunne navigere og agere bedst muligt i vores eget liv og som del af det større samfund har vi brug for valid information fra den videnskabelige verden. Det er højaktuelt i øjeblikket, hvor vi dagligt ser forskere udtale sig om coronakrisens betydning for samfund, sundhed og økonomi, men det gør sig også gældende fx i forhold til fødevarer, klimaforandringer, digitalisering og problemer, som vi endnu ikke har opdaget, men som grundforskning kan belyse.

”Der er mere end nogensinde brug for, at forskere fra alle faggrene giver deres viden videre og tager del i de offentlige debatter – og både har redskaberne til det og interessen for det”, siger præsident i Videnskabernes Selskab Marie Louise Nosch om baggrunden for skabelsen af Formidlingsakademiet. Her går de bedste formidlere fra både medier og forskningsverden sammen om at give deltagerne fremragende formidlingsredskaber, uanset om de skal i medierne, holder foredrag eller deltager i ophedede paneldebatter.

Levende formidling vigtigere end nogensinde

Levende formidling af forskning og faktuel viden er vigtigere end nogensinde. Det ses ikke mindst af, at dele af befolkningens tillid til forskning indenfor områder som vacciner og klima er udfordret af ”science denialism” og fake news. Det er her, Formidlingsakademiet træder ind. Og her baggrunden for Carlsbergfondets og Novo Nordisk Fondens støtte ligger:

”Jeg glæder mig meget over, at vi nu får etableret et Formidlingsakademi for forskere i Danmark. I Carlsbergfondet er vi optagede af at understøtte en videnskabelig baseret samfundsudvikling. Det fordrer imidlertid, at forskere og eksperter deltager på kvalificeret vis i den offentlige samtale om de emner, der optager os alle. Jeg ser derfor frem til, at en lang række forskere over de kommende tre år får mulighed for at blive klædt godt på til at bidrage med solid og faktuel videnskabelig viden i de offentlige diskussioner og debatter, som vi løbende tager som samfund”, udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher.

En holdning der deles af Steffen Lüders, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden:

”Dygtige forskere er ikke nødvendigvis dygtige til at kommunikere, hvad deres forskning går ud på, og hvorfor andre skulle interessere sig for den. Det vil vi gerne være med til at gøre noget ved, fordi der er mange spændende og vigtige forskningshistorier, der fortjener at nå ud til et større publikum.”

De to fonde har samlet doneret over 4 millioner kroner til udviklingen og etableringen af Formidlingsakademiet.

Velafprøvet kursusmodel for forskningsformidling

Formidlingsakademiet er gratis og henvender sig til forskere fra alle dele af videnskaben. Det har både et analogt spor i form af et intensivt kursus med fysisk fremmøde for ca. 15 deltagere om året, og et digitalt spor, hvor undervisningen følges online. Her er plads til ca. 80 forskere om året. Som forsker kan man frit tilmelde sig det digitale spor, mens deltagelse i det analoge spor sker efter ansøgning.

Parallelt med kurserne produceres en podcast med hovedpointer fra undervisningsforløbet, som ligger tilgængelig for alle interesserede, der gerne vil blive bedre til at formidle. Efter de tre år vil Formidlingsakademiet desuden have skabt en velafprøvet model for undervisning i forskningsformidling, der kan tages op af andre institutioner, og som vil blive beskrevet i bogform.

Formidlingsakademiet starter op i efteråret 2021, og første hold uddannede forskere er klar til diverse medieoptrædener, foredragssale og paneldebatter overalt i landet fra juni 2022. 

For mere information om akademiet og mulighederne for deltagelse kan Formidlingsakademiet kontaktes på Formidlingsakademiet@videnskabernesselskab.dk
Til oversigt