Til oversigt

Nyt studie viser svingende tillid til Covid-19-vacciner i europæiske lande

Hvad forklarer tilslutning til Covid-19-vacciner på tværs af tid og lande? Professor Michael Bang Petersen og kolleger fra HOPE-projektet giver et bud på svar i en ny forskningsartikel publiceret i British Medical Journal Open. Studiet er støttet af Carlsbergfondet.

Tillid til videnskab og autoriteter afgør graden af enten tilslutning til eller afvisning af Covid-19-vacciner. Det gælder både, når man kigger inden for de enkelte EU-lande og på tværs af dem. Når vaccinerne rulles ud, øges vaccinetilslutningen imidlertid.

Det konkluderer professor Michael Bang Petersen og kolleger fra HOPE-projektet i en ny artikel ”Public acceptance of COVID-19 vaccines: cross-national evidence on levels and individual-level predictors using observational data” i British Medical Journal Open.

Artiklen præsenterer data, der viser udviklingen i vaccinationsvillighed i otte vestlige demokratier. Forskerne præsenterer også faktorer, der påvirker villigheden til at lade sig vaccinere mod Covid-19.

Analyserne bygger på repræsentative spørgeskemaundersøgelser i otte lande: Danmark, Sverige, Storbritannien, USA, Italien, Frankrig, Tyskland og Ungarn. I alt har 18.231 personer deltaget i undersøgelsen. Data er indhentet i perioden september 2020 til februar 2021 i samarbejde med Epinion.

Tilliden stiger i takt med vaccineudrulningen

Resultaterne viser bl.a., at der i takt med, at vaccinerne godkendes og udrulles, sker en stigning i vaccinationsvilligheden over tid. På trods af denne stigning observeres der imidlertid i mange af undersøgelsens lande fortsat relativt lave niveauer af vaccinationsvillighed, som er under det niveau, der forventes at være nødvendigt for at opnå tilstrækkelig immunitet i befolkningen. 

En vellykket håndtering af Covid-19-pandemien kræver i høj grad, at sikre og effektive vacciner bliver udviklet og godkendt. En lige så vigtig faktor er dog, at befolkningerne er vaccinationsvillige. For at understøtte en høj grad af vaccinationsvillighed er det vigtigt at forstå dels, hvor udbredt vaccineskepsis er, samt dels hvilke demografiske, psykologiske og politiske faktorer, der påvirker villigheden til at lade sig vaccinere.

Resultaterne i studiet understreger vigtigheden af at fastholde tilliden til sundhedsmyndigheder og videnskabsfolk under en pandemi, konkluderer forskerne. Dette er helt centralt for dels at opnå tilstrækkelige niveauer af immunitet i befolkningen her og nu, dels for at sikre en høj vaccinationsvillighed i tilfælde af, at befolkningen skal revaccineres.Og så er det essentielt  for at være forberedt på en ny sundhedskrise.

Gå til artiklen ”Public acceptance of COVID-19 vaccines: cross-national evidence on levels and individual-level predictors using observational data”
Til oversigt