Nyt studie: Vand opstår i forbindelse med dannelsen af planeter | Carlsbergfondet
Til oversigt

Nyt studie: Vand opstår i forbindelse med dannelsen af planeter

De danske forskere har fået fat på i alt 44 gram af Black Beauty. Heraf er 22 gram blevet skåret op i tynde skiver, som skal bruges i forskellige forskningsprojekter. Foto udlånt af Martin Bizzarro

Der var formentlig vand på Mars langt tidligere end hidtil antaget. Og meget taler for, at vand kan opstå i forbindelse med dannelsen af planeter. Det mener forskerne bag et nyt opsigtvækkende studie støttet af Carlsbergfondet.

Livets oprindelse er en gåde. Forskere er dog enige om, at vand er en forudsætning for liv. Den første celle blev dannet i vand, og senere blev cellen til to. Den ældste encellede organisme, man kender til på Jorden, er omkring 3,5 milliarder år gammel.

Men hvis liv opstod i vand, hvordan opstod vand så? I en ny artikel publiceret i tidsskriftet Science Advances har Semper Ardens-forsker og professor på Københavns Universitet Martin Bizzarro sammen med kolleger fremsat en teori, der vender antagelserne om vands opståen på hovedet.

Ny teori vender op og ned på eksisterende viden

”Der er to hypoteser om vands opståen. Den ene er, at det ved tilfældigheder kommer til planeter udefra via vandholdige asteroider, som rammer den pågældende planet,” fortæller Martin Bizzarro, der er tilknyttet Centre for Star and Planet Formation på GLOBE Institute på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

”Den anden hypotese er, at vand opstår i selve dannelsen af planeten. Det er den hypotese, vores undersøgelse peger på, og hvis det er sandt, er det utrolig spændende, for det betyder, at vand kan være naturligt forekommende ved dannelsen af planeter,” fortsætter Martin Bizzarro.

Hvis antagelsen holder stik, kan liv i rummet have haft meget bedre chancer for at udvikle sig end hidtil troet.

Forskerne mener, at Black Beauty stammer fra Mars' sydlige halvkugle.

Carlsbergfondets bestyrelsesformand, professor Flemming Besenbacher, udtaler:

"Professor Martin Bizzarro har opnået virkelig spændende resultater, som potentielt vil vende helt op og ned på vores forståelse af solsystemets dannelse og kilden til vand ikke kun på Mars, men også på Jorden. For første gang har Bizzarros forskningsgruppe fundet evidens for, at det vand, vi ved, har fandtes på Mars for millioner af år siden, faktisk kan være dannet samtidig med selve planeten. Jeg er stolt af, at Carlsbergfondet også støtter nysgerrighedsdrevet forskning, som måske ikke finder direkte praktisk anvendelse, men som nok så vigtigt får os til at undres og reflektere over, hvor vi kommer fra."

Unikt indblik i solsystemets dannelse

Forskernes undersøgelser viser eksempelvis, at der var vand på Mars i de første 90 millioner år af planetens levetid. Det er i astronomisk tidsregning lang tid før, at der ifølge den første hypotese kom vand til planeten udefra. Og det er ganske opsigtsvækkende, forklarer Martin Bizzarro.

”Det tyder på, at vand opstod sammen med skabelsen af Mars. Det fortæller os, at vand måske kan opstå naturligt på planeter og ikke behøver at komme udefra,” siger han.

Studiet bygger på undersøgelsen af en ellers undseelig, sort meteorit, kaldet ’Black Beauty’. Meteoritten er 4,45 milliarder år gammel og gemmer på uvurderlig viden om det tidlige solsystem. ’Black Beauty’ stammer nemlig fra den oprindelige jordskorpe på Mars. Hermed sladrer den om, hvad der skete i tiden omkring solsystemets dannelse.

”Den er en guldmine af informationer. Og ekstremt kostbar,” fortæller Martin Bizzarro.

Ilt kan aflæses i Black Beauty

Da meteoritten blev fundet i den marokkanske ørken, blev den solgt for $10.000 dollar pr. gram. Med hjælp fra fonde lykkedes det i 2017 Martin Bizzarro at købe knap 50 gram til forskningsformål. Med meteoritten i laboratoriet er det nu muligt at argumentere for, at der var flydende vand på Mars ved planetens fødsel.

Det krævede dog, at forskerne knuste, opløste og analyserede 15 gram af den dyre sten.

Forskerne udviklede herpå en ny teknik, der gav mulighed for at se, at Mars i sin spæde start blev udsat for et eller flere kraftige asteroidenedslag. Nedslagene frigav en hel masse ilt, som altså nu kan aflæses i ’Black Beauty’.

Den eneste sandsynlige mekanisme, der har kunnet frigive så meget ilt, er nemlig tilstedeværelsen af vand, konkluderer forskerne.

Læs fuld pressemeddelelse hos Københavns Universitet

Læs artiklen ”Early oxidation of the martian crust triggered by impacts” i tidsskriftet Sciences Advances

Læs om Martin Bizzarros Semper Ardens-forskningsprojekt
Til oversigt