Til oversigt

Nyt værk om 7 års dansk-tyske feltstudier i oldtidsbyen Gerasa

Udgravning i nordvestkvarteret af Gerasa, Jordan. I baggrunden ses den moderne by Jerash.

Første bind af et nyt storværk om de dansk-tyske udgravninger i den antikke by Gerasa er netop udkommet. Værket dokumenterer arkæologiske feltstudier foretaget fra 2011 til 2017. Dele af det store udgravningsprojekt har været støttet af Carlsbergfondet.

Udsigt fra Camp Hill mod Tetrapylon i Jerash, Jordan.

Den antikke by Gerasa – i dag den moderne by Jerash i Jordan – var fra den hellenistiske periode og indtil midten af det 8. årh. e.v.t. et blomstrende bycentrum. 

Siden de første udgravninger i Gerasa i 1902 har jordanske og internationale arkæologer foretaget talrige udgravninger i oldtidsbyen, og fantastiske fund er gennem tiden blevet afsløret.

Et af de internationale udgravningsprojekter er blevet gennemført fra 2011 til 2017 af et hold dansk-tyske arkæologer under ledelse af professor og Semper Ardens-forsker Rubina Raja, Aarhus Universitet og professor Achim Lichtenberger fra Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Holdet har primært afdækket byens 4 hektar store Nordvestkvarter i regi af projektet The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project.

Et nyt storværk præsenterer nu resultaterne fra dette udgravningsarbejde. Ikke færre end otte bind er planlagt, hvilket gør det samlede værk til den mest vidtfavnende dokumentation fra lokaliteten, siden Carl H. Kraeling i 1938 publicerede resultaterne fra 1920’ernes og 30’ernes amerikanske og britiske udgravninger i byen.

Første bind, der bærer titlen Environmental Studies, Remote Sensing, and Modelling. Final Publications from the Danish-German Jerash Northwest Quarter Project 1, omhandler blandt andet omfattende geovidenskabelige analyser foretaget i og omkring Nordvestkvarteret samt kulstof 14-analyser og studier af dyre- og menneskeknogler fundet under udgravningerne.

Registrering af store mængder keramik fundet under de dansk-tyske udgravninger i Gerasa, Jordan.

Keramik, knogler og kemi

Under udgravningerne fandt arkæologerne flere bygninger, som har hjulpet os til at forstå byens udvikling. Fundene relateret til disse bygninger viser desuden en hel masse om det urbane samfund og gerasenernes dagligdag. 

Der er blandt andet fundet mosaikgulve med indskrifter, der fortæller os om en bestemt gruppe af soldater. Der er fundet dyre- og menneskeknogler, som blandt andet gør os klogere på diæten. Og der er fundet store mængder af den lokalt producerede keramik. Denne har også tidligere dannet basis for det nu afsluttede forskningsprojekt Keramik i Kontekst ledet af Rubina Raja og ligeledes støttet af Carlsbergfondet. 

Læs mere om forskningsprojektet Keramik i kontekst 

Arkæologerne har også undersøgt byens jordkemi, bygningernes mørtel, mønternes ikonografi og metal- og glasfundenes kemiske sammensætning.

The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project har løbende publiceret mere end 100 artikler og bogkapitler med skelsættende resultater om udgravningen – mange som Open Access-publikationer, der er frit tilgængelige for offentligheden. Flere af resultaterne er at finde i prestigefyldte tidsskrifter som Science Reports, Journal of Global History og American Journal of Archaeology.

Alle de otte bind om slutresultaterne udkommer i serien Jerash Papers, som udgives af forlaget Brepols. I trykken er på nuværende tidspunkt de næste to bind ”Metal Finds and Coins. Final Publications from the Danish-German Jerash Northwest Quarter Project II” og “Glass, Lamps, and Jerash Bowls. Final Publications from the Danish-German Jerash Northwest Quarter Project III”.

Læs mere om Environmental Studies, Remote Sensing, and Modelling. Final Publications from the Danish-German Jerash Northwest Quarter Project 1Til oversigt