Til oversigt

Oldtidsbyen Jerash var miljømæssig bæredygtig

Dekapolis-by Jerash i Jordan. Foto: Rubina Raja

Ny forskning viser, at indbyggerne i oldtidsbyen Jerash i Jordan forvaltede og kontrollerede det omkringliggende opland og landbrugsressourcer på en sådan måde, at byen i lange perioder var miljømæssig bæredygtig.

Det konkluderer Carlsbergfondets Semper Ardens-forsker Rubina Raja, der sammen med forskerkolleger fra ’The Danish-German Jerash Northwest Quarter Project’ netop har udgivet artiklen ”Urban-Riverine Hinterland Synergies in Semi-Arid Environments: Millennial- Scale Change, Adaptations, and Environmental Responses at Gerasa/Jerash” i det internationale open-access tidsskrift Journal of Field Archaeology (JFA).

Bæredygtig udnyttelse af de omgivende ressourcer

Jerash er en velbevaret antik by i det nordlige Jordan. Midt gennem byen strømmede floden Chrysorrhoas, Den Gyldne Flod, som har haft stor indflydelse på byens udvikling.

I flodlejet syd og nord for byen har forskerne indsamlet data, som viser, at indbyggerne i byen Jerash udnyttede oplandet, så produktiviteten steg og sociale og økonomiske netværk blev mere robuste. Det omkringliggende terrassesystem til jordbrug blev altså ikke nedbrudt og overudnyttet. Efter et stort jordskælv i en tør periode i 749 e.Kr. blev terrasserne omkring floden imidlertid ikke længere vedligeholdt, og de eroderede derfor kraftigt.

Ny indsamlingsmetode

Sedimenter i flodsystemer er sensitive indikatorer på landskabs- og miljømæssige ændringer, og ved at undersøge aflejringerne kan man finde ud af meget om de naturlige processer samt den menneskelige aktivitet, som har været på spil.

Forskernes studie i JFA benytter sig af en ny måde at indsamle prøver på. Desuden benyttes såkaldt Optically Stimulated Luminescence, der sladrer om absolutte og relative kronologier i forhold til sedimentationsprocesserne. Alt samemn metoder der giver en mere dybdegående viden om den hårfine balance mellem menneskelige handlinger og miljøændringer som katalysatorer for historiske processer.

Læs mere om forskningen hos UrbnetTil oversigt