Online symposium: Coronakrisen ifølge ti førende forskere | Carlsbergfondet
Til oversigt

Online symposium: Coronakrisen ifølge ti førende forskere

Se videoer fra Covid-19 symposiet nedenfor. Se med, når Videnskabernes Selskab lader ti førende danske forskere komme med nye videnskabelige vinkler på coronakrisen og dens betydning for såvel mennesker som samfund. Det sker i form at et online symposium mandag den 22. juni fra kl. 16. Otte ud af programmets ti forskere har forskningsbevillinger fra Carlsbergfondet.

Se oplæg med Lone Simonsen: 'Corona-virus, en ny pandemitrussel


Se oplæg med Rebecca Adler-Nissen: Misinformation og ammestuehistorier i coronakrisen


Se oplæg med Michael Bang Petersen: Hvem ændrede adfærd og hvorfor?

Se alle ti oplæg på Videnskaberns Selskabs YouTube-kanal

De sidste tre-fire måneder har som bekendt stået i coronaens tegn. En situation, der naturligt rejser store og mange spørgsmål. Hvor står vi nu, og hvor skal vi hen, når coronaen slipper sit greb? Vil coronakrisen komme til at ændre vores samfund – og i så fald hvordan? Og hvordan vil den påvirke os som mennesker på sigt?

Mandag den 22. juni vil en række af Danmarks førende forskere forsøge at levere nogle svar, når Videnskabernes Selskab inviterer til online symposium om, hvad vi kan lære af corona-pandemien. Forskernes oplæg vil spænde over både humanistiske og natur- og samfundsvidenskabelige indgangsvinkler.

Virusudbredelse og befolkningsadfærd

Moderator på symposiet vil være professor Marie-Louise Bech Nosch, som vil indlede arrangementet med en velkomst. Oplev herefter bl.a. professorerne Lone Simonsen fra RUC og Michael Bang Petersen fra Københavns Universitet, der i marts måned begge fik en Semper Ardens bevilling fra Carlsbergfondet på hhv. 10 og 27 millioner kr. til forskning i matematiske pandemimodeller og danskernes adfærd under coronakrisen. På symposiet byder Lone Simonsen ind med oplægget ”Coronavirus, en ny pandemitrussel”, mens Michael Bang Petersen vil tale over titlen ”Hvem ændrede adfærd og hvorfor?”

Ammestuehistorier og etiske dilemmaer

Symposiets program byder også på oplæg ved professor på Københavns Universitet Rebecca Adler-Nissen, der vil tale om misinformation og ammestuehistorier under coronakrisen. Oplev også professor Mette Birkedal Bruun fra Københavns Universitet give sit bud på, hvordan coronakrisen fik flyttet på privatlivets grænser. Begge forsker i øjeblikket med Semper Ardens-støtte fra Carlsbergfondet i netop de pågældende problemstillinger.

Et andet interessant oplæg står professor i retsfilosofi ved RUC Jesper Ryberg for. Under titlen ”På den røde kurve – Etiske overvejelser om prioritering i intensiv behandling” vil Ryberg fokusere på, hvordan der bør prioriteres mellem liv og død, når kapaciteten for intensiv-behandling overskrides. En vigtig problemstilling at forholde sig til forud for den næste store sundhedskrise. Jesper Ryberg er med støtte fra Carlsbergfondet i gang med projektet “Punishment and Brain Interventions: On the use of Neurointerventions on Criminal Offenders”.

Usikkerhed og rum til refleksion

En af initiativtagerne til symposiet er professor Dan Zahavi, der for nylig indledte et stort Semper Ardens-projekt ”Who we are”. På symposiet vil han tale om ”Socialitet og kropslighed – online kommunikation under coronakrisen”. Endnu to Semper Ardens-forskere, Andreas Roepstorff og Ole Wæver, er at finde på symposie-programmet. De skal gøre tilhørerne klogere på hhv. usikkerhed, uforudsigelighed og refleksionsrum i coronakrisen samt sikkerhedsliggørelsen af den nye coronavirus.

Se det fulde program og følg symposiet på dette link
Til oversigt