Ny HOPE-rapport: Opfattelsen af sundhedsrådenes legitimitet falder | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny HOPE-rapport: Opfattelsen af sundhedsrådenes legitimitet falder

Foto: Jens Dresling/ Scanpix

HOPE-projektet under ledelse af professor Michael Bang Petersen er ude med en ny rapport, der viser, at selvom danskerne fortsat har stor fokus på at efterleve sundhedsrådene, bevæger befolkningens opfattelser af sundhedsmyndighedernes råd sig samtidig i en negativ retning.

Siden corona-krisens start har HOPE-projektet med støtte fra Carlsbergfondet indsamlet data om danskernes smitteforebyggende adfærd og deres opfattelse af de sundhedsråd, som myndighederne kommer med.

HOPE-projektets seneste rapport fra den 17. november viser, at befolkningen stadig i høj grad er opmærksomme på anbefalingerne og udviser villighed i forhold til at forhindre smittespredning. Dog bevæger befolkningens opfattelser af sundhedsmyndighedernes råd sig samtidig i en negativ retning. Særligt opfattes rådene som mere omkostningsfyldte at leve op til samt mindre legitime.

Fortsat lydighed, men vi føler os ikke så truet

Overordnet har danskernes opmærksomhed på at holde afstand stabiliseret sig på det højeste niveau siden midten af maj. Antallet af smitterelevante kontakter er imidlertid stigende igen efter at have været på det laveste niveau siden slutningen af maj. Dette skyldes særligt en stigning i kontakter med fremmede.

Data viser ligeledes, at danskernes følelse af at være truet har stabiliseret sig i takt med, at smittetallene igen har stabiliseret sig. Der observeres endnu ikke helt samme grad af opmærksomhed på afstand som i perioden før maj måned. Dette kan afspejle, at smitten ikke er lige så udbredt som dengang, og at det er sværere at holde afstand i et genåbnet samfund. Det kan dog også afspejle en stigende negativ opfattelse af anbefalingerne om at holde afstand.

Negativ tendens fortsætter

Den negative tendens går igen, når man ser på danskernes opfattelse af sundhedsrådenes postulerede vigtighed. Danskerne mener stadig, at sundhedsmyndighedernes råd i høj grad er vigtige, men vurderingen heraf har nået det laveste niveau for hele perioden, hvor der er blevet målt på det parameter.

I starten af september observerede forskerne de første tegn på et opbrud i danskernes opfattelse af sundhedsmyndighedernes råd, og denne udvikling er levet forstærket i den seneste periode.

Konkret observeres også for hele perioden det laveste niveau af oplevet handlekompetence, det laveste niveau af opfattet effektivitet af sundhedsrådene, det højeste niveau af oplevede omkostninger ved at følge sundhedsrådene og det laveste niveau af kollektiv handlingsmotivation.

Det lavere niveau af kollektiv handlingsmotivation skyldes især et markant fald i tilliden til den politiske strategi bag sundhedsmyndighedernes råd den seneste uge, konkluderer forskerne.

Ringere legitimitet kan føre til reduceret smitteforebyggende adfærd

På baggrund af de nye tal vurderer forskerne bag dataindsamlingen, at danskernes oplevelse af legitimiteten af rådene bliver et centralt omdrejningspunkt for den videre bekæmpelse af pandemien. Befolkningens anerkendelse af rådenes legitimitet var i høj grad en forudsætning for smitteforebyggende adfærd under den første nedlukningsperiode.  

Borgernes opfattelse af sundhedsrådenes legitimitet er ifølge forskerne associeret med borgernes opmærksomhed på at følge sundhedsrådene. Det betyder, at en lavere grad af oplevet legitimitet bag sundhedsrådene kan resultere i et fald i befolkningens efterlevelse af rådene og dermed reducere smitteforebyggende adfærd i samfundet.

Læs den seneste rapport (PDF)


Til oversigt