Til oversigt

Professor Rubina Raja modtager Dronning Margrethes Romerske Pris 2021

Rubina Raja har igennem adskillige år modtaget støtte fra Carlsbergfondet til arkæologiske forskningsprojekter blandt andet til Palmyra Portræt Projektet.

Prisen blev overrakt fredag aften af Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher i forbindelse med Det Danske Institut i Roms årsmøde. Med prisen følger et stipendium på 30.000 kroner.

Carlsbergfondet uddeler hvert år Dronning Margrethes Romerske Pris til en forsker med tilknytning til Det Danske Institut i Rom, som har ydet en særlig forskningsmæssig indsats. I år modtager professor i klassisk arkæologi på Aarhus Universitet Rubina Raja prisen for blandt andet at ”sætte nye standarder for klassiske arkæologiske projekter og have udvidet disciplinens rækkevidde både metodisk og formidlingsmæssigt”.

Rubina Raja har igennem adskillige år modtaget støtte fra Carlsbergfondet til arkæologiske forskningsprojekter. Blandt andet har hun stået bag Palmyra Portræt Projektet, og senest har hun givet sig i kast med projektet ”Circular economy and urban sustainability in Antiquity: Comparative perspectives from the ancient world with a point of departure in Roman Palmyra”.

Læs mere om Palmyra Portræt Projektet

Læs mere om “Circular economy and urban sustainability in Antiquity: Comparative perspectives from the ancient world with a point of departure in Roman Palmyra”

Fra religion til ikonografi og kulturarvsforvaltning

Dronning Margrethes Romerske Pris har til formål at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd mellem Danmark og Italien. Præcis det har Rubina Raja ifølge priskomiteen om nogen bidraget til. Senest som leder af de enestående dansk-italienske udgravninger af Cæsars Forum, som har kastet en lang række nye fund og dermed ny afgørende viden om en vigtig periode i fortidens Rom af sig.

Rubina Raja har gennem sin karriere ledet adskillige store forskningsprojekter, og hun har været omkring utallige aspekter af den hellenistiske og romerske verden gennem arbejdet med blandt andet religion, identitet, materialestudier, ikonografi, kulturarvsforvaltning og urbanisering. 

Kronologisk spænder hendes arbejde fra hellenistisk tid til den tidlige middelalder. Og geografisk har hun været stærkt engageret i det østromerske område og Levanten med fokus på Palmyra og Jerasch. 

Tværfaglighed i højsædet

Metodisk har Rubina Raja været en stærk fortaler for tværfaglige tilgange, og hendes arbejde spænder over både højt specialiseret og dybtgående forskning publiceret i internationale publikationer og tidsskrifter til involvering i flere anerkendte museumsudstillinger, særligt i relation til Palmyra-portrætterne.

Ifølge priskomiteen har Rubina Raja på mange måder sat nye standarder for klassiske arkæologiske projekter og udvidet disciplinens rækkevidde både metodisk og forklaringsmæssigt. Men måske lige så vigtigt: Rubina Raja har vist stor evne til at udtænke, organisere og drive storskalaprojekter frem til deres afslutning. Det er blandt andet disse egenskaber, som senest er udfoldet i den igangværende Cæsars Forum-udgravning i det centrale Rom, der gennemføres sammen med dr. Jan Kindberg Jacobsen og direktør for “Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Direzione Musei archeologici e storico-artistici” dr. Claudio Parisi Presicce. 

Om Dronning Margrethes Romerske Pris

Dronning Margrethes Romerske Pris blev indstiftet af Carlsbergfondet i 2015. Prisen uddeles til en forsker tilknyttet Det Danske Institut i Rom, som har ydet en særlig forskningsmæssig indsats.

Priskomiteen består af Flemming Besenbacher (formand for Carlsbergfondets bestyrelse), Henning Fode (H.M. Dronning Margrethes kabinetssekretær), Mads Kähler Holst (formand for Det Danske Institut i Roms bestyrelse) og Charlotte Bundgaard (direktør på Det Danske Institut i Rom).

Tidligere modtagere af prisen er blandt andre:

2019: Maria Fabricius Hansen

2018: Jan Kindberg Jacobsen

Prisen blev ikke uddelt i 2020 grundet corona-pandemien.

Læs mere om Det Danske Institut i RomTil oversigt