Til oversigt

Seminar: Humanistiske begreber til tiden

Ved Carlsbergfondets konference om humanioras rolle i videnskaben og samfundet var spørgsmålet om humanistisk videns relevans højt på dagsordenen. For hvem er humanistisk forskning relevant? Og er humaniora legitim i sig selv?

I onsdags den 10. januar afholdt Carlsbergfondet seminaret The Humanities in The World. Seminaret samlede prominente forskere og interessenter fra de humanistiske fag for at diskutere humanioras rolle og betydning gennem historien og frem til vore dage. Fokus var på den særlige rolle, som humaniora spiller i forhold til at udvikle de begreber og koncepter, som vi alle – også forskere fra andre videnskabelige discipliner - bruger til at forstå og forklare den verden, vi lever i.

Som hovedtalere var bl.a. inviteret professor Rens Bod fra University of Amsterdam, der understregede at humaniora interagerer med alle andre videnskabelige discipliner, fordi humaniora leverer sprog og begreber hertil. Under overskriften 'How the Humanities Have Changed the World' tog han deltagerne med igennem en lang række store humanister og viste, hvordan deres tanker og forskning har påvirket udviklingen af senere metoder og ideer. Han fremhævede ikke mindst lingvistikken, som har ført til udvikling af teknologier inden for computer science.

Deltag i debatten

Den centrale diskussion på seminariet handlede om, hvorvidt humanioras betydning først og fremmest skal måles og forstås op imod andre videnskaber, eller om humanistisk forskning har betydning i sig selv.

En anden af dagens talere, professor Vincent Hendricks fra Center for Information og Boblestudier på Københavns Universitet, var kritisk over for, at humanister ofte føler sig nødsaget til at gå i forsvarsposition og argumentere for nytten af deres arbejde. Hvis der er noget som humanister kan gøre i dag, er det at gå ind i diskussionen om og modarbejde fake news og misinformation, som er udpeget af World Economic Forum som en af de største udfordringer i verdenssamfundet.

En af dagens andre hovedtalere, professor Stefan Collini fra Cambridge Universitet, var inde på noget af det samme som Vincent Hendricks. Diskussionen om humaniora er drevet af et behov for at forsvare og retfærdiggøre dens eksistensberettigelse, påpegede han.

Seminaret blev modereret af Lone Frank og afholdt på Carlsberg Akademi.

Se flere videoer og programmet for seminaretTil oversigt