Til oversigt

Semper Ardens-forskningsprojekt gør sjældent runefund i Ribe

En arkæologisk udgravning i Ribe finansieret af Carlsbergfondet har ført til fund af runeindskrifter fra vikingetiden. Leder af udgravningen, professor Søren Sindbæk fra Aarhus Universitet, kalder fundet af de 1200 år gamle runer for meget vigtige.

Fund af runeindskrifter fra vikingetiden er et sjældent syn i dansk arkæologi. Desto mere opsigtsvækkende er det, at danske arkæologer nu har fundet fundet både en kam og et fragment fra et skrin med runer under en udgravning i Ribe støttet af Carlsbergfondet. Udgravningen sker som led i det stort anlagte Semper Ardens-forskingsprojekt “Northern Emporium – the Archaeology of Network Urbanism in Viking Age Ribe”.

Kam fra 800-tallet fundet i Ribe (Foto: Sydvestjyske Museer © Sydvestjyske Museer)

Sidste år fandt arkæologerne glasperler, skår fra støbeforme, smykker og andre ting, der bringer arkæologerne tættere på hverdagen som dansker i 800-tallet.

- Vi er kommet til Ribe, fordi vi gerne vil finde ud af, hvad det betød i Skandinavien, at Nordens ældste by blev grundlagt her. Runerne hjælper os med at finde af, hvad Ribe betød i vikingetidens samfund, hvad runerne betød for vikingerne, og hvad det hele betyder i danmarkshistorien, siger Søren Sindbæk.

Runeekspert tilkaldt

Indtil nu har rundfund i Danmark kunnet tælles på en hånd. Med de nye fund næsten fordobles antallet af fundne genstande med runer på fra 800-tallets vikingetid.

Lisbeth Imer, der er runeekspert ved Nationalmuseet, er i anledning af fundene blevet tilkaldt for at se nærmere på genstandene. Hun siger til DR Nyheder:

”Det er nogle rigtig vigtige fund, fordi de stammer fra en periode af vikingetiden, hvor vi ikke rigtig har nogen runeindskrifter. Så alt, hvad man finder, har stor betydning. Vi ved, at der sker rigtig meget med skriftvæsenet i den periode, så nu venter vi bare på fund som disse, så vi kan finde ud af, hvad der skete.”

Kammen fra Ribe indgraveret med ordet "kam" i runer. (Foto: Sydvestjyske Museer © Sydvestjyske Museer)

Lisbeth Imer havde først fået tilsendt billeder af de to runefund, men havde brug for at se dem på tætteste hold for at kunne vurdere fundene ordentligt.

”Det er rigtig sjældent, men på den anden side var jeg også blevet rigtig skuffet, hvis man ikke havde fundet det. Det skulle simpelthen være her. Vi er i en periode, hvor vikingetidens nye runealfabet med 16 tegn lige er opfundet, og det ville man ikke gøre, hvis man ikke skulle bruge det til noget,” forklarer hun.

Projekt Nordens Emporium

Ribe gemmer en af de vigtigste arkæologiske kilder til Europas historie imellem folkevandringstiden og middelalderen. Som Danmarks tidligste by var den et knudepunkt for maritime netværk, der knyttede verden sammen på nye måder på tærsklen til vikingetidens maritime ekspansion. Det ældste Ribes arkæologi er exceptionelt velbevaret, men trues nu af nedbrydning, og har siden 1970’erne kun været genstand for små nødudgravninger. Forskningsprojektet “Northern Emporium – the Archaeology of Network Urbanism in Viking Age Ribe” udforsker en af Danmarks mest enestående stykker arkæologisk kulturarv.

Udgravningen af det ældste Ribe kan bringe afgørende ny, præcis viden om de processer og ’drivers’, der katalyserede udviklingen af specialiseret produktion, markedsudveksling, maritim udveksling og globaliseret ressourceudnyttelse i historisk perspektiv.

Udgravningen i Ribe fortsætter resten af 2018.

Læs mere om projektet “Northern Emporium – the Archaeology of Network Urbanism in Viking Age Ribe”


Til oversigt