Ny bog om Grønland gennem 100 år giver ordet til det grønlandske folk | Carlsbergfondet
Til oversigt

Ny bog om Grønland gennem 100 år giver ordet til det grønlandske folk

I en ny bog tager lektor og grønlandsforsker Kirsten Thisted læseren med på en rundrejse gennem de seneste hundrede års dansk-grønlandske historie. Bogen udkommer i dag på Kristelig Dagblads Forlag med støtte fra Carlsbergfondet.

Kirsten Thisted har benyttet både grønlandske og danske kilder til at kaste lys over nuancerne i de danskgrønlandske relationer.

I 1921 samlede grønlænderne ind til en statue af Hans Egede for at markere 200-året for missionærens ankomst til Grønland. I 2020 blev statuen overhældt med rød maling og forsynet med en pisk. 

Hvad er sket i Grønland i de mellemliggende 100 år? Det giver lektor Kirsten Thisted et bud på i sin nye bog Stemmer fra Grønland, der er udgivet med støtte fra Carlsbergfondet.

Bogen handler om de dansk-grønlandske relationer og er skrevet ud fra den antagelse, at mange af nutidens konflikter vedrørende Grønland rækker langt tilbage i historien. Ikke mindst til den tid, som er bogens fokus. Nemlig 1920’erne, hvor Danmark erklærede sin overhøjhed over hele Grønland, og hvor grønlænderne for alvor blev involveret i politisk arbejde angående deres lands fremtid.

Giver ordet til de mennesker, det handler om

Bogen tager læseren med tilbage til 1920’erne og opridser, hvad der dengang rørte sig i det grønlandske samfund. Dermed skitseres også forudsætningerne for den modstand, der har kunnet spores efter kolonitidens afslutning. 

De fortællinger om Grønland og grønlændere, som kom til at præge tiden efter 1953, hvor Grønlands kolonitid formelt endte, blev nemlig formuleret i 1920’erne. Og mange af dem lever videre den dag i dag.

Stemmer fra Grønland giver helt konkret ordet til de mennesker, der boede i Grønland i 1920’erne. Centralt står den fattige, tuberkuloseramte fisker Peter Gundel, som blev ven med den tilflyttede danske læge Jørgen Hvam, med hvem han skrev breve. 

Omkring Gundel tegner der sig et righoldigt persongalleri af grønlændere og tilkomne danskere: mænd og kvinder, høj som lav. Bogen bringer læseren helt tæt de på almindelige menneskers ønsker, håb og drømme i en tid præget af kolossale samfundsændringer.

Ingen helte eller skurke

En central stemme i bogen er den fattige, tuberkuloseramte fisker Peter Gundel, som blev ven med den tilflyttede danske læge Jørgen Hvam, med hvem han skrev breve.

Kirsten Thisted har benyttet både grønlandske og danske kilder til at kaste lys over nuancerne i de danskgrønlandske relationer. Der er ingen helte eller skurke, som ellers ofte præger diskussionen om Grønland før og nu.

Bogen vælger ikke side i debatten om, hvorvidt dansk kolonialisme i Grønland var god eller dårlig. I stedet tegner Kirsten Thisted et mere nuanceret billede af tingenes tilstand, som de udtryktes gennem datidens stemmer.

Om forfatteren

KIRSTEN THISTED (f. 1957) er lektor, ph.d. og ansat ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. 

Hun har siden 1980’erne forsket i grønlandsk litteratur samt i relationerne mellem Grønland og Danmark. 

Har blandt andet udgivet Således skriver jeg, Aron (1999), Grønlandsforskning (red. 2005) og Denmark and the New North Atlantic. Narratives and Memories in a Former Empire (red. 2020).

Læs mere om bogen på Kristelig Dagblads Forlag

Læs mere om bogen Denmark and the New North Atlantic. Narratives and Memories in a Former Empire Til oversigt