Stor søgning til Carlsbergfondet | Carlsbergfondet
Til oversigt

Stor søgning til Carlsbergfondet

Carlsbergfondet har modtaget 1043 ansøgninger i forbindelse med det årlige opslag af forskningsmidler. Det er en stigning på 101 ansøgninger i forhold til 2017.

Der har igen i år været stor søgning til Carlsbergfondet fra ikke mindst yngre forskere på vej frem i karrieren. Ser man på antal ansøgninger indsendt i forbindelse med'Opslag 2018', har der været størst interesse for virkemidlet 'Carlsbergfondets postdoc-stipendier i Danmark', til hvilket fondet har modtaget 298 ansøgninger. Det svarer til godt en fjerdedel af det samlede antal modtagne ansøgninger.

Et andet virkemiddel rettet mod den yngre forskergeneration er 'Carlsbergfondets internationaliseringsstipendier'. Til dette, der gives til postdoc-ophold af tolv måneders varighed ved førende udenlandske forskningsinstitutioner, er der indkommet 83 ansøgninger. Også 'Carlsbergfondets Distinguished lektorstipendier', der henvender sig til de bedste nyansatte lektorer eller tenure-track adjunkter med international erfaring, viser sig igen populære med 154 ansøgninger.

'Carlsbergfondet har lige som de to forgangne år været særlig optaget af at imødekomme de yngre forskere, der har hårdt brug for et finansielt skub, hvis de skal kunne slå sig fast som selvstændige forskningsledere, når de er klar til at stå på egne ben. Postdoc-stipendierne, lektorstipendierne og internationaliseringsstipendierne, der sammenlagt har tiltrukket 535 og dermed over halvdelen af det samlede antal ansøgninger, har netop til formål at støtte den yngre forskergeneration i at skabe en selvstændig forskningsprofil,' siger Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher.

To Semper Ardens-virkemidler

Carlsbergfondet har som sit primære formål at støtte fremragende grundforskning på højt internationalt niveau inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. Fondet har således også udbudt virkemidler til etablerede forskere på professorniveau. I år har der blandt andet været indkaldt interessetilkendegivelser til Carlsbergfondets 'Semper Ardens-forskningsprojekter'. Disse retter sig mod en internationalt anerkendt professor med en særlig 'Semper Ardens' (= passioneret, altid brændende) tilgang til forskningen.

'Det er anden gang, Carlsbergfondet opslår Semper Ardens-projekter, som udgør vores største enkeltbevillinger. De igangværende Semper Ardens-projekter har til fulde levet op til vores forventninger om banebrydende forskning, så vi ser meget frem til at igangsætte flere projekter,' siger Flemming Besenbacher.

Der er også været stor søgning til et andet Semper Ardens-virkemiddel, nemlig Carlsbergfondets 'Semper Ardens'-monografier. Disse ét-årige bevillinger gives til førende, etablerede forskere, der ligeledes har en særlig 'Semper Ardens'-tilgang til deres forskning, som de ønsker at publicere i en banebrydende monografi eller doktorafhandling.

Carlsbergfondet offentliggør 2018-uddelingen ultimo december.Til oversigt