Til oversigt

Tag Månedens Forskere med på sommerferie

Lone Simonsen om at frygte døden, mens hun udfører sit arbejde under SARS-krisen. Frederik Stjernfelt om at føle sig forpligtet på at dele ud af sin viden og være i dialog med offentligheden om de erkendelser, han opnår. Eller Morten Bo Madsen om at blive tændt af en metode, der kan måle, hvor hurtigt græsset gror. Tag Månedens Forskere med i den virtuelle sommerferiekuffert og bliv på én gang oplyst og klogere på livet som forsker.

Det er sommerferietid, og hvad er mere oplagt end at fylde både hjerne og hjerte med en masse godt fra videnskabens verden?

Vi har igennem 2021 hver måned portrætteret en forsker, som har indvilget i at fortælle om erfaringer, resultater og oplevelser fra et liv i videnskabens tjeneste. Så hvis du ikke fik dykket ned i portrætterne, er sommerferien måske en god lejlighed.

Med afsæt i den personlige historie indvier forskerne os i tekst, lyd og video i både deres forskningsideer og -projekter samt øser ud af deres oplevelser med at være en del af forskningens kredsløb.

Hvordan former en forskers arbejdsliv sig eksempelvis i takt med, at den ene idé afløser den anden, og skiftende tider kaster nye problemstillinger af sig? Hvilke udfordringer kan man som forsker støde ind i undervejs i jagten på de store gennembrud og resultater? Og hvordan kommer man videre ad nye veje, når andre lukker sig?

Foreløbig har seks forskere fortalt deres historie og indviet os i deres forskningsfelter:

Professor Ali Salanti, der sammen med sin forskergruppe arbejder intenst på at udvikle en vaccine mod Covid-19. Men det er ikke kun corona-virussets ømme punkter, der får hans opmærksomhed i laboratoriet. Også et malariaprotein, der potentielt kan bruges til behandling af kræft, er under Ali Salantis lup.

Gå til portrættet med Ali Salanti

Lyt til podcasten og kom med i Ali Salantis ”maskinrum” for vaccineforskning

Professor Mette Birkedal Bruun, der i øjeblikket arbejder på projektet STAY HOME, som undersøger hjemmets betydning under corona-krisen. Projektet udspringer af en langvarig interesse i middelalderens munkeliv og bunder i en tværfaglig forskningstilgang, som har bragt hende ud af en faglig comfort-zone og ind i nye samarbejder med kolleger fra en lang række forskningsfelter.

Gå til portrættet med Mette Birkedal Bruun

Lyt til podcasten og kom med inden for i Mette Birkedal Bruuns tværfaglige forskningsunivers

Professor Frederik Stjernfelt, der spænder fra semiotik og tekstanalyse over forskning i trykkefrihedsskrifter til kortlægning af humanioras impact og samarbejdsformer. Igennem en lang karriere har Frederik Stjernfelt gjort en dyd ud af at være i løbende dialog med offentligheden gennem bl.a. anmeldelser, kommentarer og klummer.

Gå til portrættet med Frederik Stjernfelt

Lyt til podcasten og tag med Frederik Stjernfelt på rundrejse i semiotikkens, trykkefrihedsskrifternes og ytringsfrihedens verden

Professor Rebecca Adler-Nissen, der i øjeblikket arbejder på at undersøge udbredelsen af misinformation under corona-krisen i et internationalt og dansk perspektiv. Rebecca Adler-Nissen mener, at det er en del af jobbeskrivelsen som forsker i misinformation på nettet at prøve at nå at svare på borgerhenvendelser – også selvom de er meget kritiske.

Gå til portrættet med Rebecca Adler-Nissen

Lyt til podcasten og tag med Rebecca Adler-Nissen på rejse udi det digitale diplomati

Professor Lone Simonsen, som har taget turen hele vejen fra NIH, CDC og George Washington University i USA til WHO i Schweiz i sygdomsbekæmpelsens navn. I 2014 vendte hun hjem til Danmark og har under corona-krisen været en af nationens vigtigste stemmer, når pandemien skulle udlægges og forklares for befolkningen.

Gå til portrættet med Lone Simonsen

Lyt til podcasten og tag med Lone Simonsen på rundtur i infektionsbekæmpelsens veje og vildveje

Lektor Morten Bo Madsen, som i sit lange forskerliv har været med til at udvikle instrumenter til adskillige Mars-missioner. Desuden har han gennem mange år været en ivrig formidler af de mange opdagelser, der gennem tiden er gjort på den røde planet. For hvad skal vi egentlig bruge vores viden til i de kommende år frem mod 2040, hvor NASA har en ambition om at sende mennesker til planeten?

Gå til portrættet med Morten Bo Madsen

Lyt til podcasten og træd sammen med Morten Bo Madsen ind i Mars-missionernes ”kontrolrum”  

Om Månedens Forsker

Med Månedens Forsker ønsker Carlsbergfondet at gå bagom den løbende strøm af forskningsresultater og sætte fokus på den videnskabelige proces, som leder til de store opdagelser og nybrud. Hermed håber vi dels at bidrage til at øge forståelsen af forskningen og den viden, den kaster af sig, samt dels at kvalificere debatten om forskningens position i samfundet.

Læs mere om Månedens Forsker
Til oversigt