Til oversigt

To nye bøger om skulpturhåndværk fra Palmyra

To antologier om økonomiske og produktionsmæssige processer bag palmyrensk skulptur ser dagens lys. Bøgerne er redigeret af et forskerteam på Aarhus Universitet under ledelse af professor Rubina Raja, der siden 2012 med støtte fra Carlsbergfondet har forsket i oldtidsbyen Palmyras arkæologi og kulturarv med særlig fokus på palmyrenske gravportrætter.

Vi kender til et væld af skulpturer fra oasebyen Palmyra beliggende i det nuværende Syrien. Byens mange monumentale grave, der findes både over og under jorden, indeholdt i antikken reliefportrætter af de afdøde, ligesom byens offentlige rum også var udsmykket med skulpturer af byens indbyggere. 

Et katalog over det enorme palmyrenske skulpturmateriale bestående af mere end 4000 portrætter er de senere år udarbejdet i regi af bl.a. Palmyra Portræt Projektet under ledelse af professor Rubina Raja på Center for Urban Network Evolutions (UrbNet) på Aarhus Universitet. Fortegnelsen har gjort det muligt at se på forskellige aspekter af skupturernes udvikling over tid, hvilket de to nye publikationer netop giver et indblik i. 

Produktion, råmateriale og teknikker

Production Economy in Greater Roman Syria: Trade Networks and Production Processes redigeret af Rubina Raja og Julia Steding.

Bøgerne sætter fokus på hidtil uudforskede aspekter af skulpturfremstilling. Skulpturernes udseende er nemlig ikke bare bestemt af det materiale – kalksten – som de er fremstillet af. Skulptørernes kunnen og teknikker, billedhuggerhvervets udvikling og ønsker fra bestilleren af skulpturen har alt sammen betydet noget for, hvordan skulpturerne er endt med at se ud. 

Den ene bog Production Economy in Greater Roman Syria: Trade Networks and Production Processes redigeret af Rubina Raja og Julia Steding undersøger selve fremstillingsprocessen helt fra brydning af råmateriale i stenbruddet til den sidste påføring af farve på det færdighuggede portræt. Bogens elleve artikler undersøger forskellige aspekter af selve fremstillingen af skulpturer, og der ses blandt andet nærmere på stenbrudsarbejde, proveniensbestemmelse af råmaterialet, organiseringen af handel med stenressourcerne, materialevalg, billedhuggernes teknikker til udhugning af kalkstensportrætter og farvelægning af skulpturerne. 

Palmyra er omdrejningspunktet for undersøgelserne, men flere af bidragene kommer også omkring andre lokaliteter og regioner og giver dermed et bredere perspektiv på produktionsøkonomi i antikkens Palmyra. 

Bogen er både  et resultat af forskning udført ved Palmyra Portræt Projektet støttet af Carlsbergfondet 2012-2020 samt af det igangværende forskningsprojekt ”Circular Economy and Urban Sustainability in Antiquity”.

Læs mere om forskningsprojektet

Ønsker, individualisering og status

Individualizing the Dead: Attributes in Palmyrene Funerary Sculpture redigeret af Maura K. Heyn og Rubina Raja.

Den anden udgivelse Individualizing the Dead: Attributes in Palmyrene Funerary Sculpture redigeret af Maura K. Heyn og Rubina Raja ser nærmere på en bestemt del i produktionskæden af palmyrenske portrætter. Nemlig kundens ønsker til netop deres portræt. De mange tusinde gravportrætter fra Palmyra udtrykker en række forskellige ting om byens indbyggere, idet palmyrenerne individualiserede det relief, som skulle portrættere dem for eftertiden. 

En vigtig del af portrætterne er de attributter, som den afdøde ses afbildet med. Det kunne være redskaber brugt til det huslige arbejde eller til skrivegerningen, nøgler, våben, frugter og planter samt service brugt i forbindelse med banketter. Med de mange valgmuligheder for variation i portrættet sørgede billedhuggeren for, at portrætterne kom til at udtrykke netop det, som kunden ønskede. 

Men forstår vi den dag i dag at afkode budskabet? Bogens otte bidrag sætter nogle af attributterne under lup og ser på, hvad de – sammen med smykker, klædedragt og indskrifter – kan fortælle om den portrætteredes status, rigdom og identitet. Der gives også bud på,  hvad portrætterne fortæller om byens forhold til den omkringliggende verden. 

Denne anden udgivelse er ligeledes blevet til i regi af Palmyra Portræt Projektet støttet af Carlsbergfondet. Bogens tilblivelse er tilmed muliggjort af en bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond.

Om publikationerne

Læs mere om bogen Production Economy in Greater Roman Syria: Trade Networks and Production Processes, Studies in Palmyrene Archaeology and History 2 på Palmyra Portræt Projektets hjemmeside

Læs mere om bogen Individualizing the Dead: Attributes in Palmyrene Funerary Sculpture, Studies in Palmyrene Archaeology and History 3

Serien Studies in Palmyrene Archaeology and History (SPAH), som de to antologier er udkommet i, er grundlagt af Rubina Raja og udgives af Brepols Publishers. 

Læs mere om serien på Brepols’ hjemmesideTil oversigt