Til oversigt

Udgravningen af Cæsars Forum i Rom i gang

Så skete det. Gravemaskinerne er for alvor i gang på Cæsars Forum i Rom, hvor et hold danske og italienske arkæologer siden oktober 2017 har ventet på at kunne indlede en historisk udgravning støttet af Carlsbergfondet med 11 millioner kroner. Følg med på Carlsbergfondets hjemmeside og sociale medier, hvor vi løbende bringer nyheder om fund fra udgravningen.

Cæsars Forum i Rom vil i de kommende måneder undergå en gennemgribende og historisk enestående arkæologisk udgravning. Det storstilede udgravningsprojekt, der er støttet af Carlsbergfondet og gennemføres sammen med de italienske myndigheder, blev lanceret af HM Dronning Margrethe ved et besøg på Cæsars Forum i oktober 2017. Men først i sidste uge – efter et omfattende forberedende arbejde – kunne selve udgravningen gå i gang. De første undersøgelser vil inkludere en afrensning af det indhegnede område, der ligger nær Via dei Fori Imperiali.

Cæsars Forum udgjorde Roms tidligste kejserforum og er dermed et af Italiens vigtigste arkæologiske monumenter. Cæsars Forum er imidlertid aldrig blevet fuldt udgravet, så sandsynligheden for at gøre interessante fund er stor. Udgravningen vil foregå i den nordøstlige del af Cæsars Forum, der er en afgørende kilde til viden om det senere romerske imperium.

”Vi har kæmpestore forventninger til udgravningernes videnskabelige potentiale. De nyeste arkæologiske metoder vil blive taget i brug, og anvendelse af disse på et så fundrigt område som Cæsars Forum vil uundgåeligt flytte vores forståelse af Roms udvikling over flere tusind år," udtaler ph.d., arkæolog Jan Kindberg Jacobsen, der leder det danske bidrag til udgravningen.  

Om Cæsars Forum-udgravningen

Udgravningen sker i et samarbejde mellem Det Danske Institut i Rom og Roms kommunes antikvæsen Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Et større dansk forskningshold vil indgå i projektet under ledelse af Jan Kindberg Jacobsen. Projektet er videnskabeligt forankret ved Urban Network Evolutions (UrbNet) på Aarhus Universitet, der ledes af professor Rubina Raja.

Det er yderst sjældent, at udenlandske forskningsinstitutioner inviteres til forskningssamarbejde på et arkæologisk område af så central national italiensk betydning. At det alligevel er blevet muligt, er udtryk for en stor officiel italiensk erkendelse af både dansk arkæologis høje internationale niveau samt Det Danske Institut i Roms videnskabelige position og faglige troværdighed.

Du kan følge med i udgravningen på Carlsbergfondets hjemmeside og vores sociale medier Facebook og Instagram, hvor vi løbende vil bringe nyheder om fund og følge arkæologernes arbejde.

Besøg temaside om udgravningen af Cæsars Forum 

Til oversigt