Vi skal have flere fonde i Danmark | Carlsbergfondet
Til oversigt

Debat: Vi skal have flere fonde i Danmark

Det er vigtigt, at Danmarks erhvervsklenodier ikke i fremtiden bliver tromlet af multinationale koncerner. Mere fondseje er et af de instrumenter, der skal til for at fremtidssikre danske virksomheder, siger Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher i Jyllands-Posten i dag.

Men de færreste benytter sig af fondsmodellen i dag. Siden indførelsen af strammere skatteregler i 1998 har i snit kun 39 danske virksomhedsejere om året overdraget livsværket til en erhvervsdrivende fond, og tendensen er nedadgående.

Den manglende lyst til at gøre dansk erhvervslivs kommende juveler langtidsholdbare med et fondsejerskab kan således give bagslag for Danmark.

”Skræmmeeksemplet er svensk biotek. Den er væk i dag. Den er købt op. Heldigvis har vi stadig Leo Pharma, Novo Nordisk og Lundbeck. Hvis de ikke havde været fondsejede i dag, tror jeg, at de selskaber var købt op af nogle af de større engelske og amerikanske selskaber. Og de betyder enormt meget for det danske samfund,” siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge Besenbacher står vi dog ved et vendepunkt. Vi kommer til at leve i et århundrede, hvor det at være et lille land er en fordel. Det handler nemlig om at kunne omstille sig hurtigt.

”Verden ændrer sig så hurtigt, så det eneste, vi med sikkerhed ved, er konstant, er forandring. Hvis du hele tiden er villig til at forandre dig, tror jeg, Danmark kan være med til at blive en vindernation i det 21. århundrede. Vi kan nemt blive en tabernation, hvis ikke vi gør noget,« siger han videre i Jyllands-Posten.

Læs artiklen i Jyllands-Posten (kræver login)

Om Carlsbergfondets tilblivelse og historie
Til oversigt