Til oversigt

Carlsbergfondet uddeler knap 300 millioner kroner til dansk grundforskning

Carlsbergfondet uddeler knap 300 millioner kroner til en række af landets fremmeste forskere. Dermed fortsætter fondet sin strategiske målsætning om at understøtte og fremtidssikre vilkårene for den ypperste grundforskning inden for naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Siden brygger J.C. Jacobsen i 1876 stiftede Carlsbergfondet, har ambitionen været at brygge viden for en oplyst fremtid. I tråd med sin strategi sætter fondet nu ekstra fokus på at styrke talentudviklingen, udvikle internationale samarbejder samt fremme kønsdiversitet i forskningen.

Carlsbergfondet støtter nu forskningsprojekter for samlet 286 millioner kroner, der skal afdække så forskellige emner som den eksperimenterende velfærdsstat, omdannelse af CO2 til bæredygtige basiskemikalier, etiske principper for politikeres brug af evidens i beslutningstagen og eksperimentelt udstyr til studier af kvantekomponenter til quantum computing.

Samtlige bevillinger er givet på baggrund af en grundig faglig vurdering af lige knap 600 indkomne ansøgninger, der udspringer af forskernes egne visionære ideer og projektforslag.

”Jeg er glad for, at vi med årets uddeling igen kan igangsætte vigtige forskningsaktiviteter ledet af en lang række af landets mest visionære unge og etablerede forskere. Vi ønsker at sikre generationsskiftet på danske universiteter ved at kanalisere en stor del af vores midler ud i forskningens vækstlag gennem vores postdocstipendier og bevillinger til nyansatte lektorer. Samtidig dækker vi et stort behov for forskningsinfrastruktur, som kan understøtte og fremtidssikre vilkårene for den ypperste grundforskning,” udtaler Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Se hvem der har modtaget en bevilling fra Carlsbergfondet

Fortsat fokus på talentudvikling og generationsskifte 

I tråd med Carlsbergfondets strategi har midler til postdocniveauet været prioriteret højt i forbindelse med årets uddeling. Således er der samlet uddelt knap 57 millioner kroner til postdocstipendier i form af Reintegrationsstipendier og Internationaliseringsstipendier.

Se hvem der har modtaget et Reintegrationsstipendium 
Se hvem der har modtaget et Internationaliseringsstipendier

Fortsættelse af eliteprogram ved University of Oxford

Et resultat af fondets ambition om styrket internationalt samarbejde er en ny række postdocstipendier til ”Visiting Fellowships” ved University of Oxford for i alt 9 millioner kroner. Carlsbergfondet fortsætter således det eliteprogram, der blev søsat i 2019. 

Formålet med programmet er at give særligt talentfulde yngre forskere muligheder for at opnå forskningserfaringer i et internationalt elitemiljø. I alt 12 forskere modtager et ”Visiting Fellowship”, og de kan nu se frem til at tilbringe to år ved et af verdens allerbedste universiteter.

”Jeg ser meget frem til at følge vores nye Visiting Fellows i Oxford, som ud over at indgå i et eliteforskningsmiljø også bliver tilknyttet et af Oxfords hæderkronede colleges, Linacre College, hvor de vil indgå i et stærkt fagligt og socialt fællesskab. Jeg håber og tror, at disse særlige muligheder vil skabe grobund for et frugtbart ophold, som vil komme vores postdocs til gavn i deres senere karriere. Samtidig vil de bringe erfaringer om, hvordan man skaber et internationalt elitemiljø, med hjem til dansk forskning,” udtaler Flemming Besenbacher videre.

Se hvem der har modtaget et ”Visiting Fellowship”

Midler til lektorniveauet og de etablerede forskere

Carlsbergfondet kanaliserer også godt 120 millioner kroner ud i det spirende lektorniveau. Således modtager 27 yngre nyansatte lektorer et ”Young Researcher”-stipendium. Formålet med dette virkemiddel er at give yngre talenter mulighed for at stå på egne ben ved at etablere en selvstændig forskergruppe omkring sig. 

Samtidig er der bevilget 17 millioner kroner til 21 étårige Monografistipendier til førende, etablerede forskere inden for humaniora eller samfundsvidenskab, der sigter mod publicering af en banebrydende monografi eller doktorafhandling. 

Endvidere uddeler fondet 67 millioner kroner under virkemidlet Forskningsinfrastruktur, der har til formål at styrke eksisterende forskning og muliggøre nye ideer. Carlsbergfondets bestyrelse har også prioriteret delt infrastruktur, der vil komme flere forskningsgrupper til gavn. 

Se hvem der har modtaget et Young Researcher-stipendium
Se hvem der har modtaget et Monografistipendium 
Se hvem der har modtaget en Forskningsinfrastrukturbevilling 

Tre postdocs til dansk-islandsk havforskningscenter

I forbindelse med Uddeling 2020 uddeles også en række bevillinger til postdocs ved ”HM Dronning Margrethe den II’s og Vigdís Finnbogadóttirs tværdisciplinære forskningscenter for hav, klima og samfund”, der blev oprettet i forbindelse med Dronningens og Vigdís Finnbogadóttirs hhv. 80-års- og 90-årsfødselsdage tidligere i år.

Læs pressemeddelelse om forskningscenteret

Midlerne til forskningscenteret gives inden for naturvidenskab til bl.a. forskning i klima og økosystemer i havet og på land samt identifikation af klimaskabte ændringer i havets processer. Tilsvarende har det islandske forskningsråd bevilget tre postdocstipendier inden for humaniora og samfundsvidenskab til forskning i havets og klimaforandringernes betydning for islandsk kultur og samfundsliv.

Se hvem der har modtaget et postdocstipendium ved centeret

De tre bevillinger fra Det islandske forskningsråd

Nøgletal om Uddeling 2020

Carlsbergfondet har forud for Uddeling 2020 modtaget i alt 589 ansøgninger inden for ansøgningsfristens udløb den 1. oktober. Der er i alt ansøgt for lige knap 1 milliard kroner.

Der er samlet givet 150 millioner kroner til naturvidenskab, 101 millioner kroner til humaniora og samfundsvidenskab samt 35 millioner kroner til tværvidenskabelige projekter.

Carlsbergfondet tilkendegav i Opslag 2020, at fondet arbejder for at fremme kønsdiversiteten i dansk forskning og derfor generelt opfordrer alle kvalificerede forskere og i særdeleshed kvinder til at søge fondets forskningsmidler. Carlsbergfondet har i år modtaget 213 ansøgninger fra kvindelige forskere mod 164 sidste år. Det svarer til, at 36 procent af årets ansøgninger er indsendt af kvindelige forskere.

”Carlsbergfondet uddeler altid bevillinger bedømt ud fra forskningskvalitet. Som en konsekvens af vores strategiske princip om at fremme diversitet, opfordrede vi i forbindelse med Opslag 2020 ikke mindst fremragende kvindelige forskere til at søge Carlsbergfondet. Jeg noterer mig med tilfredshed, at vi ser en stigning på 30 procent i antallet af ansøgninger indsendt af kvindelige forskere, ligesom succesraten for støttede ansøgninger indsendt af kvindelige forskere er steget fra 21 til 36 procent siden sidste år”, udtaler Flemming Besenbacher.Til oversigt