Semper Ardens-projekt udvikler kunstige smagsmaskiner | Carlsbergfondet
Til oversigt

Semper Ardens-projekt udvikler kunstige smagsmaskiner

Et tværfagligt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet forsøger at udvikle kunstig smagsteknologi, som minder om vores naturlige smagssans. Projektet, der er støttet af Carlsbergfondet med en Semper Ardens-bevilling, skal udvikle ‘smagsmaskiner’, som gør det muligt hurtigt at vurdere kvalitet, ægthed og forurening af fødevarer.

Menneskets smagssans er kompleks og vanskelig at efterligne. Et forskerhold fra Aarhus Universitet vil i projektet DNA-SHAPES udvikle ekstremt hurtige kunstige ’smagsmaskiner’, der bruger DNA-molekyler som milliarder af små ”sensorer” til at efterligne menneskets smagssans med en hidtil ukendt nøjagtighed. Med metoden kan man oversætte de forskellige sensoriske elementer i fødevarer til digitaliseret information i form af DNA-sekvenser.

Ved at anvende nye højhastighedsmetoder til sekventering af DNA håber projektets partnere at kunne udvikle teknologi, der ikke alene kan hjælpe med at bestemme sensoriske egenskaber, men også gøre det muligt at vurdere kvalitet, ægthed og forurening af fødevarer på hurtig vis til industrielt brug.

Molekylært bibliotek udarbejdes

Mennesker har cirka 5000 smagsløg, der hver indeholder cirka 100 celler. Hver celle har 50-100 forskellige receptorer. Når receptorerne binder specifikke smagsstoffer, sætter det gang i en række signaler mellem cellerne, hvilket omdannes til nervesignaller til hjernen. Det betyder, at komplekse signaler fra cirka 500.000 celler skaber den smag, som vores hjerne opfatter.

Konkret vil forskerne forsøge at skabe et bibliotek af milliarder af forskellige molekylære biosensorer, der specifikt kan binde til enkelte stoffer i en opløsning. Det gøres ved at udvælge underklasser af biosensorer, der kan binde til komponenterne i en bestemt fødevareblanding og efterfølgende karakterisere dem.

Tværfagligt samarbejde

Bag projektet står professor og Carlsbergfondets Semper Ardens-forsker Jørgen Kjems, der sammen med forskerkollegerne på Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO)/Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet arbejder på at skabe et billede af ingredienserne, som er meget lig de principper, som vores egne sanser følger.

Forskerne samarbejder med professor Derek Victor Byrne og hans forskergruppe Fødevarekvalitet, Perception & Samfund fra Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet, som arbejder med menneskets opfattelse og smagssensoriske aspekter i projektet. De vil udføre ultrapræcise kvantitative beskrivelser af sensoriske profiler af komplekse fødevaresystemer til at benchmarke og fokusere udviklingen af DNA-SHAPES analyser.

De to forskergrupper fra iNANO og Institut for Fødevarevidneskab er i øjeblikket i gang med at forbinde data fra sensoriske opfattelser og DNA-sekventering med henblik på at kortlægge sammenhænge mellem sensoriske egenskaber og DNA-SHAPES fingeraftryk af de forskellige prøver.

Læs mere om forskningsprojektet hos Aarhus Universitet 

Til oversigt