Stay Curious-videoserie | Carlsbergfondet
Robot-filosofi
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Robot-filosofi handler om sociale robotter, der er autonome og designet til at interagere med mennesker og andre robotter. Professor Johanna Seibt undersøger, hvad robotter gør ved mennesket, og hvad vi skal og ikke skal bruge dem til.

Globale problemer kræver globale løsninger
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Internationale domstole er politisk og juridisk vigtige og med til at fastholde stater på deres forpligtigelser. Professor Mikael Rask Madsen undersøger årsagerne og virkningerne af det stigende antal internationale domstole over hele verden.

På grænsen til livet
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Hvad vil det sige at være et menneske? Et for tidligt født barn er et ’liminalt’ liv - på grænsen mellem liv og død og person og ikke-person. Mette Nordahls Svendsen forsker i grænserne mellem liv og ikke-liv, der er socialt og kulturelt betingede. De er ikke naturskabte, men opstår i sociale praksisser.

Klimaforandringer ændrer på livet under havoverfladen
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Planktons sammensætning i havene er under forandring som følge af den globale opvarmning. Professor Thomas Kiørboe undersøger økosystemer og de levende organismer i havet, der bevæger sig mod polerne for at forblive i de temperaturer, de er vant til at leve under.

Om ’rewilding’ af naturen
Forskningsemne

STAY CURIOUS: ’Rewilding’ dækker over bestræbelsen på at mindske menneskelig indblanding i naturens økosystemer og genoprette naturlige processer. Professor Jens-Christian Svenning forsker i, hvordan man kan genindsætte dyrebestande for at genoprette deres funktion i fødekæden og dermed øge biodiversiteten.

En jordklode under pres
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Antropocæn er menneskets tidsalder, og den er kendetegnet ved de markante forandringer, vi oplever som følge af vores udnyttelse og påvirkning på Jordens geologi og økosystem. Antropolog Kirsten Hastrup undersøger forandringerne i Grønland, hvor forandringerne ses tydeligt.

Stof og antistof – to sider af samme sag
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Du, jeg og alt i universet er gjort af stof. Men der burde eksistere antistof svarende til den samlede mængde af stof i universet. Spørgsmålet er bare: hvor blev antistoffet af? Mød professor og fysiker Jeffrey S. Hangst, der er på jagt efter antistoffet, der forsvandt.

Fra mikroskopisk til et helt univers
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Der har ikke altid eksisteret galakser. De er opstået i løbet af universitets historie. Galakser består af en form for fortætning af ’mørkt stof’ (dark matter) og gas. Tror professor Johan Fynbo på, at der er liv på andre planeter? Det ville være mærkeligt andet.

Skal vi frygte eller omfavne kunstig intelligens?
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Professor i fysik Jacob Friis Sherson forsker i hybrid intelligens for at finde ud af, hvad mennesker og computere hver især er bedst til. Hvordan vi reagerer på kunstig intelligens vil være med til at definere vores fremtid. Vi kan frygte den eller omfavne den.

Forbundet i en fælles verden
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Vores relation til verden omkring os er ikke bare social, men i høj grad styret af vores biologi. Professor og leder af Interacting Minds Centre Andreas Roepstorff ser på den biologiske basis for menneskelige relationer.

Birgitte Skadhauge
Portræt

STAY CURIOUS: Birgitte Skadhauges opvækst på en gård vækkede en tidlig interesse for afgrøders natur fra frø til plante. Hendes ønske er at udvikle bedre og mere bæredygtige afgrøder. Nysgerrigheden for at lære byg at kende ned til mindste detalje og forstå dets genetik er det, der motiverer hver dag.

Johanna Seibt
Portræt

STAY CURIOUS: For at blive filosof, skal man være filosof. Det kræver, at man kan tænke filosofisk. Professor Johanna Seibt udforsker måder at tænke på og forsøger at udvide forståelsen af at være menneske.