Fremtidens afgrøder
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Ved hjælp af ny teknologi udvikler forskerne planter, der er mere tolerante overfor kulde, varme og tørke og dermed kan give et bedre høstudbytte. Forskningsdirektør Birgitte Skadhauge forsker i ældgamle planter, der kan vise vejen til bedre og mere bæredygtige afgrøder.