Globale problemer kræver globale løsninger
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Internationale domstole er politisk og juridisk vigtige og med til at fastholde stater på deres forpligtigelser. Professor Mikael Rask Madsen undersøger årsagerne og virkningerne af det stigende antal internationale domstole over hele verden.

Mikael Rask Madsen
Portræt

STAY CURIOUS: Mikael Rask Madsens globale udsyn stammer fra rejser og oplevelser i barndommen. Mennesker og indtryk fra hele verden har præget hans forståelse og måde at se verden på. Som forsker kommer han helt ind i maskinrummet i internationale organer, og spændingen ved at udforske nye ting er fortsat intakt.

Talk om internationale domstole med Mikael Rask Madsen
Talk

STAY CURIOUS: Udbredelsen af internationale domstole øges, og de bliver stadigt mere produktive. Ikke kun stater lægger sag an mod hinanden, men også enkeltpersoner sagsøger deres egne stater. Internationale domstole spiller i stigende grad en rolle som halvkonstitutionelle domstole, der fører tilsyn med, om FN’s medlemslandene overtræder internationale konventioner.