Fra mikroskopisk til et helt univers
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Der har ikke altid eksisteret galakser. De er opstået i løbet af universitets historie. Galakser består af en form for fortætning af ’mørkt stof’ (dark matter) og gas. Tror professor Johan Fynbo på, at der er liv på andre planeter? Det ville være mærkeligt andet.

Ali Salanti - På jagt efter Spike-proteinets akilleshæl
Forskningsemne COVID-19

STAY CURIOUS: Professor Ali Salanti er i gang med at udvikle en vaccine mod Covid-19. Ali Salanti og hans forskerteam på Københavns Universitet går - ligesom de fleste andre af verdens vaccineforskere - i deres vaccinestrategi efter at ramme corona-virussets såkaldte Spike-protein. Spike-proteinet udløser indtrængen i menneskets celler ved at binde sig til en receptor ved navn ACE2. Det er denne binding, som forskerne forsøger at forhindre med en vaccine.

Robot-filosofi
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Robot-filosofi handler om sociale robotter, der er autonome og designet til at interagere med mennesker og andre robotter. Professor Johanna Seibt undersøger, hvad robotter gør ved mennesket, og hvad vi skal og ikke skal bruge dem til.

Om ’rewilding’ af naturen
Forskningsemne

STAY CURIOUS: ’Rewilding’ dækker over bestræbelsen på at mindske menneskelig indblanding i naturens økosystemer og genoprette naturlige processer. Professor Jens-Christian Svenning forsker i, hvordan man kan genindsætte dyrebestande for at genoprette deres funktion i fødekæden og dermed øge biodiversiteten.

Digitalt diplomati
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Diplomati finder i dag ikke blot sted bag lukkede døre, men kan følges af alle på sociale medier. Hvad der før tog lang tid i forhandlingslokalet, sker nu øjeblikligt på Twitter. Professor Rebecca Adler-Nissen forsker i, hvad der sker, når udenrigspolitikken udfolder sig i den digitale tidsalder.

En jordklode under pres
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Antropocæn er menneskets tidsalder, og den er kendetegnet ved de markante forandringer, vi oplever som følge af vores udnyttelse og påvirkning på Jordens geologi og økosystem. Antropolog Kirsten Hastrup undersøger forandringerne i Grønland, hvor forandringerne ses tydeligt.

Jørgen Kjems - Antivirale stoffer i kampen mod coronavirus
Forskningsemne COVID-19

STAY CURIOUS: Professor Jørgen Kjems er i gang med at designe antivirale stoffer, der kan binde til coronavirus og dermed forhindre, at virus kan optages i cellerne og forårsage skade. Forskerne laver først et stort bibliotek af stoffer, der kan binde til coronavirus. Herefter selekterer de løbende de bedst bindende RNA-molekyler og ender til sidst ud med det stærkest bindende kandidat, der egner sig til at benytte i en fremtidig behandling mod sygdommen Covid19

Palmyra og antikkens sociale medie
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Ruinbyen Palmyra er et vigtigt arkæologisk område, hvor der i flere årtusinder har været bosættelser. I storhedstiden udgjorde Palmyra et knudepunkt i Romerriget. Professor Rubina Raja studerer palmyrenske gravportrætter, og hvad de kan fortælle om fortiden og os selv.

Klimaforandringer ændrer på livet under havoverfladen
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Planktons sammensætning i havene er under forandring som følge af den globale opvarmning. Professor Thomas Kiørboe undersøger økosystemer og de levende organismer i havet, der bevæger sig mod polerne for at forblive i de temperaturer, de er vant til at leve under.

Fremtidens afgrøder
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Ved hjælp af ny teknologi udvikler forskerne planter, der er mere tolerante overfor kulde, varme og tørke og dermed kan give et bedre høstudbytte. Forskningsdirektør Birgitte Skadhauge forsker i ældgamle planter, der kan vise vejen til bedre og mere bæredygtige afgrøder.

Pandemier på matematisk formel
Forskningsemne COVID-19

STAY CURIOUS: Professor Lone Simonsen har fået en særlig Semper Ardens-bevilling til at udvikle matematiske pandemimodeller, der kan bruges til at estimere hvordan og hvorfor, udbrud af nye vira nogle gange udvikler sig til globale pandemier.

Du betaler med din opmærksomhed
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Aldrig har vi haft så meget information som nu. Men hvordan skelner vi mellem, hvad der er sandt, og hvad der er misinformation og fake news? Hør professor Vincent Hendricks fortælle om, hvor dyrebar din opmærksomhed er.