Stay Curious-videoserie | Carlsbergfondet
Danskerne holder fast i sundhedsrådene - update med Michael Bang Petersen
Forskningsemne COVID-19

STAY CURIOUS: Hvad betyder det for befolkningens adfærd under coronakrisen, når myndighederne melder nye retningslinjer ud? Professor Michael Bang Petersen måler løbende befolkningens adfærd. Seneste data viser, at folk i vid udstrækning holder fast i de sundhedsråd, som blev meldt ud ved nedlukningen. Ikke fordi de er bange, men pga. deres selvfølelse. Således fortæller coronakrisen en god historie om myndigheders evne til at få borgerne til at efterleve retningslinjer, fordi det giver mening for dem.

Ali Salanti - På jagt efter Spike-proteinets akilleshæl
Forskningsemne COVID-19

STAY CURIOUS: Professor Ali Salanti har fået en særlig Semper Ardens-bevilling til udvikling af en vaccine mod Covid-19. Ali Salanti og hans forskerteam på Københavns Universitet går - ligesom de fleste andre af verdens vaccineforskere - i deres vaccinestrategi efter at ramme corona-virussets såkaldte Spike-protein. Spike-proteinet udløser indtrængen i menneskets celler ved at binde sig til en receptor ved navn ACE2. Det er denne binding, som forskerne forsøger at forhindre med en vaccine.

Jørgen Kjems - Antivirale stoffer i kampen mod coronavirus
Forskningsemne COVID-19

STAY CURIOUS: Professor Jørgen Kjems har fået en særlig Semper Ardens-bevilling til at designe antivirale stoffer, der kan binde til coronavirus og dermed forhindre, at virus kan optages i cellerne og forårsage skade. Forskerne laver først et stort bibliotek af stoffer, der kan binde til coronavirus. Herefter selekterer de løbende de bedst bindende RNA-molekyler og ender til sidst ud med det stærkest bindende kandidat, der egner sig til at benytte i en fremtidig behandling mod sygdommen Covid19

Befolkningsdata forudsiger smittekurven – Forsknings-update med Michael Bang Petersen
Forskningsemne COVID-19

STAY CURIOUS: Data viser, at der er grund til bekymring, for danskerne er begyndt at slække på retningslinjerne. For at bidrage til at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for myndighderne ift. genåbning af Danmark iværksætter han derfor nu et ”early warning system”, der skal levere daglige data direkte ind i myndigheders maskinrum på dag-til-dag basis.

En epidemi tvinges i knæ - Forsknings-update med Lone Simonsen
Forskningsemne COVID-19

Den aktuelle indsats mod coronavirus har overraskende lært os, at vi ved fælles hjælp kan tvinge en epidemi i knæ. Det har været dyrt og besværligt, men det kan faktisk lade sig gøre. Nu er vi derfor klar til at genåbne daginstitutioner, skoler og liberale erhverv, hvilket er en nødvendighed for at komme ud af corona-krisen.

Danskerne i corona-krisetid - Forsknings-update med Michael Bang Petersen
Forskningsemne COVID-19

STAY CURIOUS: Genåbningen af skolerne og institutionerne er på mange måder blevet modtaget negativt i den danske befolkning. Det hænger sammen med, at danskerne nu oplever, at myndighederne ikke er helt enige om vejen ud af corona-krisen.

Hvordan agerer danskerne i corona-krisetid?
Forskningsemne COVID-19

STAY CURIOUS: Professor Michael Bang Petersen forsker i social adfærd under corona-krisen, hvor Danmark på mange måder er omdannet til et antropologiske laboratorium, der kan studeres i ”real time”.

Pandemier på matematisk formel
Forskningsemne COVID-19

STAY CURIOUS: Professor Lone Simonsen har fået en særlig Semper Ardens-bevilling til at udvikle matematiske pandemimodeller, der kan bruges til at estimere hvordan og hvorfor, udbrud af nye vira nogle gange udvikler sig til globale pandemier.

Du betaler med din opmærksomhed
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Aldrig har vi haft så meget information som nu. Men hvordan skelner vi mellem, hvad der er sandt, og hvad der er misinformation og fake news? Hør professor Vincent Hendricks fortælle om, hvor dyrebar din opmærksomhed er.

Digitalt diplomati
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Diplomati finder i dag ikke blot sted bag lukkede døre, men kan følges af alle på sociale medier. Hvad der før tog lang tid i forhandlingslokalet, sker nu øjeblikligt på Twitter. Professor Rebecca Adler-Nissen forsker i, hvad der sker, når udenrigspolitikken udfolder sig i den digitale tidsalder.

Fremtidens afgrøder
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Ved hjælp af ny teknologi udvikler forskerne planter, der er mere tolerante overfor kulde, varme og tørke og dermed kan give et bedre høstudbytte. Forskningsdirektør Birgitte Skadhauge forsker i ældgamle planter, der kan vise vejen til bedre og mere bæredygtige afgrøder.

Palmyra og antikkens sociale medie
Forskningsemne

STAY CURIOUS: Ruinbyen Palmyra er et vigtigt arkæologisk område, hvor der i flere årtusinder har været bosættelser. I storhedstiden udgjorde Palmyra et knudepunkt i Romerriget. Professor Rubina Raja studerer palmyrenske gravportrætter, og hvad de kan fortælle om fortiden og os selv.